Vernieuwenderwijs

Wat is motivatie?

Motivatie is een veelgehoorde term in het onderwijs. Zo komt het woord vaak voorbij als het gaat over gepersonaliseerd leren en vormt het een kernbegrip van bijvoorbeeld gamification. Maar hebben beide onderwijsinnovaties een effect op motivatie? En is dat effect het zelfde? In een eerder achtergrondartikel gingen we al in op wat gamification is en welk effect het kan hebben op motivatie. In dit artikel gaan we in het algemeen in op het begrip ‘motivatie’ en op welke manieren je er invloed op kunt uitoefenen.

Motivatie: een containerbegrip

Motivatie is een containerbegrip dat kan worden uiteengezet in intrinsieke (interne) en extrinsieke (externe) motivatie. We spreken over intrinsieke motivatie als het doel van een activiteit gelegen is in de activiteit zelf (Schunk, 2010). Men is gemotiveerd door de activiteit zelf: leren om te leren. Deze vorm van motivatie heeft normaliter de meest positieve uitwerking op de algehele motivatie van mensen (Kapp, 2012). Men spreekt van extrinsieke motivatie als leerlingen leren en studeren omdat van deze activiteiten wordt verwacht dat ze leiden tot een aantal positief ingeschatte gevolgen (beloningen) die niet inherent verbonden zijn met het studeren, bijvoorbeeld omdat de leerkracht hier positief op reageert (Zichermann, 2010) (Kapp, 2012).

Intrinsiek vs. Extrinsiek

Onderzoek naar extrinsieke factoren (beloningen) laat zien dat het aanbieden beloningen een negatieve invloed kunnen hebben op intrinsieke motivatie en voor minder interesse in een activiteit zorgen (Lepper, Greene, & Nisbett, 1973). Dat betekent echter niet dat het belonen de interesse doet afnemen: “The critical component is the offer of the reward, not the actual receipt of the reward.” (Schunk, 2010, p. 260). Het tevens afhankelijk van de manier waarop beloningen worden gebruikt: “(…) there are many conditions that determine the effects of rewards on subsequent intrinsic motivation.” (Schunk, 2010, p. 260). Op basis van een meta-analyse van 128 onderzoeken blijkt (Kapp, The gamification of learning and instruction, 2012) dat de volgende 3 soorten beloningen de intrinsieke motivatie verlagen; beloningen waarvoor een activiteit alleen op de juiste manier kan worden gedaan, beloningen waar mensen aan een vooraf bepaalde taak moeten werken en beloningen die worden gesteld voor activiteiten waar mensen sterk intrinsiek voor gemotiveerd zijn. Het laatst genoemde wordt door Lepper de overjustification hypothesis (Lepper, Greene, & Nisbett, 1973) genoemd en als volgt kan worden uitgelegd: “When people work on a task to obtain a reward, they are likely to view their actions as extrinsically motivated.” (Schunk, 2010).

Belonen

Daarnaast kunnen beloningen volgens Deci (Deci, 1975) twee functies hebben: een controlerende en informerende. Controlerende beloningen zorgen ervoor dat leerlingen zich gecontroleerd voelen en zich onder druk voelen staan en doen intrinsieke motivatie afnemen en extrinsieke motivatie toenemen (Deci, 1975). Informerende beloningen daarentegen zijn, zoals reeds aan bod gekomen, informatief en steunen een leerling in zijn/haar zelfstandigheid zonder dat hij/zij zich gecontroleerd voelt of zich onder druk voelt staan (Deci, 1975) (Schunk, 2010). Daardoor wordt het controlerende van het geven van een beloning teniet gedaan.

Badges

De implementatie van extrinsieke motivatie, zoals badges, kan zelfs bijdragen aan het verhogen van de intrinsieke motivatie (A. Golly, 2009). Uit een studie op dit gebied, waarbij twee groepen participanten enkele taken moesten volbrengen, is gebleken dat het toevoegen van een beloning een positieve invloed heeft op de intrinsieke motivatie (Harackiewicz, 1984). Daarbij kan tevens het plezier bij het uitvoeren van de activiteit toenemen (Eisenberger, 1999). Mensen worden eerst geprikkeld door extrinsieke factor (beloning) die hen betrekken bij een activiteit. In de loop van de tijd kan de frequentie van de beloning langzaam verminderd worden, terwijl de intrinsieke beloningen hetzelfde blijven (A. Golly, 2009).

Vragenlijst

Benieuwd hoe en op welke manier je leerlingen gemotiveerd zijn? Hier kun je 2 vragenlijsten downloaden die je bij je leerlingen kunt afnemen, om zo te zien hoe gemotiveerd zij zijn.

 

Literatuur

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic and amotivation in education. Educational & Psychological Measurement, 52, 1003-1017.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., de Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De zelf-determinatie theorie: Kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie, 22(4), 316-335.

Bandy, T., & Moore, K. A. (2010). Assessing self-regulation: A guide for out-of-school time program practitioners. Child Trends, 23, 1-8.

Bixler, B. (2006). Motivation and its relationship to the design of educational games.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020

Huett, J. B. (2006). The effects of arcs-based confidence strategies on learner confidence and performance in distance education.

Annen, H. (n.b.). How to measure achievement motivation? An explorative study to measure achievement motivation in a selective Assessment Center.

Lepper, M. R., Sethi, S.,Dialdin, D., & Drake, M. (1997.). Intrinsic and extrinsic motivation: A developmental perspective. In Developmental Psychopathology: Perspectives on Adjustment, Risk, and Disorder. New York: Cambridge University Press.

Kivinen, K. (2003). Assessing motivation and the use of learning strategies by secondary school students in three international schools. Tampere: Acta universitatis Tamperensis.

Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97(2), 184-196. doi:10.1037/0022-0663.97.2.184

Schutt, M. A. (2009). Examination of academic self-regulation variances in nursing students. Alabama: Auburn University.

Schuit, H., de Vries, I., & Sleegers, P. (2011). Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren. Rotterdam: Open Universiteit.

Shia, R. M. (1998). Assessing academic intrinsic motivation: A look at student goals and personal strategy. Geraadpleegd op 19 november 2015 via http://www.cet.edu/pdf/motivation.pdf

Hoyle, R. H., & Bradfield, E. K. (2010). Measurement and modeling of self-regulation: is standardization a reasonable goal? Manuscript gemaakt voor de National Research Council Workshop on Advancing Social Science Theory: The Importance of Common Metrics, Washington.

Mayer, J. D., Faber, M. A., & Xu, X. (2007). Seventy-five years of motivation measures (1930–2005): A descriptive analysis. Motivational Emotion. doi: 10.1007/s11031-007-9060-2

Gonzalez, S., Dowson, M., Brickman, S., & McInerney, D. M. (2005). Self-regulation of academic motivation: Advances in structure and measurement. Geraadpleegd op 19 april 2015 via https://www.aare.edu.au/data/publications/2005/gon05371.pdf

Tonks, S. J. M. (2006). A mixed-methods study of perceived academic autonomy in japanese students and its relations to their motivation. Geraadpleegd op 19 april 2015 via https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/3874

Wessel Peeters

Wessel Peeters

Onderwijskundige HAN University of Applied Sciences. Daarvoor 9 jaar docent Maatschappijkunde Vmbo en Havo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker. Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs.

19 reacties

Geef een reactie

💡 Onze diensten

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Als docenten en onderwijskundigen helpen we graag. Bekijk hier ons aanbod:

Ga naar →

Blijf op de hoogte!

Elke week dit soort artikelen & interessante linkjes ontvangen in onze nieuwsbrief?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!