Vernieuwenderwijs

HowTo #1: Gamification met Edmodo

In onze HowTo posts gaan we iedere paar weken met ondersteuning van een video in op het gebruik en de didactische toepassing van een van de tools. In de video’s wordt stap-voor-stap ingegaan op de werking van de tool...