Vernieuwenderwijs

Programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen is een holistische benadering waarbij middels krachtige didactiek en betekenisvolle toetsing wordt gekeken naar de gehele ontwikkeling van de student. Daarbij is het doel studenten te stimuleren tot leren en vervolgens valide beslissingen te nemen daarover. Een mooi concept, maar geen recept: het vraagt dan ook om gedeelde visie, goed curriculum en krachtige didactiek.

Onze diensten

Hoe richt je een programmatisch curriculum in? Wat zijn passende leeruitkomsten en datapunten? Hoe zien dan concreet lowstake en highstake momenten er uit? Wat vraagt programmatisch toetsen op didactisch gebied? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring bij diverse opleidingen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Het samenstellen van leeruitkomsten en het curriculum

• Het opzetten van datapunten, low-stakes en high-stakes

• Het werken aan het benodigde didactisch en pedagogisch tact

Boekentips

Aan het boek 'Programmatisch toetsen' hebben we een tevens een bijdrage mogen leveren.

Programmatisch toetsen in de praktijk

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.