Vernieuwenderwijs

Over ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste en professionele docenten en onderwijskundigen. We hebben een brede ervaring en expertise die we samen inzetten om te werken aan goed onderwijs. Dit doen we zowel vanuit onze eigen praktijk als wetenschappelijke inzichten. Hieronder stellen we ons graag aan je voor.

Wessel Peeters
Docent VO / Onderwijskundige HBO

Onderwijskundige HAN University of Applied Sciences. Daarvoor 9 jaar docent vmbo en havo in Utrecht. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker. Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs.

Linkedin
Michiel Lucassen
Docent VO / Expert MBO

Docent, onderwijsontwerper & maker. Altijd veel ideeën, en op zoek naar de verbinding tussen leren, creativiteit en technologie. Onderwijs kan altijd beter, maar mag ook zeker leuker! Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs.

Ilona Wevers
Docent VO

Onderwijsadviseur en docent op De Nieuwste School in Tilburg. Daarvoor tevens lerarenopleider aardrijkskunde bij Fontys Hogescholen Tilburg. Veel bezig met en praat graag over feedback, alternatieve toetsvormen, werken vanuit doelen en toekomstgericht onderwijs.

Reinier Geurts
Docent VO

Docent aardrijkskunde op De Nieuwste School en onderwijsadviseur. Veel bezig met en praat graag over de koppeling tussen theorie en praktijk op het gebied van vakoverstijgend werken, formatief evalueren, curriculumontwikkeling, effectief gebruik ICT en betekenisvol onderwijs. Mijn kennis, ideeën en ervaringen deel ik via de begeleiding van docententeams en individuele docenten.

Hannelore Hemeltjen
Docent VO

Docent en onderwijsadviseur op de Capellenborg in Wijhe (vmbo/havo/vwo). Alumnus master leren & innoveren. Veel bezig en praat graag over differentiëren, zelfregulatie stimuleren, formatief handelen, werken vanuit leerdoelen, leren leren, didactisch coachen en het begeleiden van veranderingsprocessen in een school of opleiding. 

Dr. David Maij
Gedragspsycholoog

David (eigenaar Neuro Habits - één van onze partners) haalde masters in klinische gezondheidspsychologie en cognitieve neurowetenschap aan de UL, promoveerde aan de UvA, deed onderzoek naar verslaving aan de EUR en gaf les op verschillende universiteiten. Zijn kennis over gedragsverandering zet hij in om samen met ons het onderwijs te verbeteren.