Vernieuwenderwijs

Verrijk je onderwijs

Leren door ontwerp met neuronwetenschappen

Hoe kunnen we gebruik maken van neurowetenschappelijk onderzoek over hoe het menselijk brein leert? Hoe kunnen we deze informatie gebruiken om het curriculum, de instructie en beoordeling te verbeteren, zodat leerlingen diepgaand leren?

Verrijk je onderwijs beantwoordt deze vragen door inzichten uit de neurowetenschappen te combineren met Understanding by Designยฎ oftewel Leren door Ontwerp (LdO). Als lezer krijg je inzicht in informatieverwerking, werking van het geheugen, betrokkenheid, motivatie en hoe dit alles kan worden meegenomen in curriculumontwerp. Zo vind je in dit boek naast wetenschappelijke inzichten veel praktische werkvormen en formats die je kunt gebruiken voor je eigen lespraktijk.

Het boek is geschreven voor docenten, teacher leaders, onderwijskundigen en andere onderwijsexperts die zich willen verdiepen in didactiek en curriculumontwerp. Het is geschikt voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Verschijnt november 2022