Vernieuwenderwijs

Curriculumontwerp

In een notendop

Hoe zorg je voor een goede afstemming tussen leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten? Wat zijn kenmerken van een krachtig curriculum? En hoe kun je dit ontwerpen?

In het boek Curriculumontwerp in een notendop gaan we aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpen een krachtig curriculum. Hierbij gaan we eerst in op wat een curriculum is en hoe je het kan ontwerpen. Vervolgens gaan we middels praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpproces, met elementen als leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten.

Het boek is geschreven voor docenten, teacher leaders, onderwijskundigen en andere onderwijsexperts die zich willen verdiepen in curriculumontwerp. Het is zo geschreven dat het geschikt is voor alle soorten onderwijs: van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Krachtig

In het boek wordt stap voor stap ingaan op het (her)ontwerpen van het curriculum aan van concepten zoals backward design en constructieve afstemming.

Diepgang

Behalve een praktisch stappenplan, bieden we ook brede achtergrondkennis; wat vormt het curriculum? welke visies zijn er op? En welke factoren hebben er invloed op?

Praktisch

Het boek staat vol met voorbeelden en praktijkverhalen. Op die manier krijg je als lezer een duidelijk beeld van hoe de verschillende onderdelen er in de praktijk uit kunnen zien.