Vernieuwenderwijs

Vernieuwenderwijs is een collectief van enthousiaste docenten en onderwijskundigen die vanuit hun expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot beter onderwijs.

Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: het gaat om het maken van weloverwogen, onderbouwde keuzes. We zien dat die keuzes vaak meer mogen gaan over leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom continu bezig met onderwijsinnovatie, waarbij we de doorlopend stilstaan bij onderzoeken over hoe leerlingen en studenten tot beter en leuker leren kunnen komen.

Dit doen we mede vanuit onze eigen praktijk: we geven dagelijks les en helpen bij onderwijsontwerp. De ervaring, kennis en expertise die we hebben zetten we graag in om samen met teams aan de slag te gaan. Daarbij vinden we maatwerk, praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: innovatie slaagt alleen als mensen betrokken zijn en de dagelijkse realiteit centraal staat.

Wie zijn wij?

Wessel Peeters
Docent VO / Onderwijskundige HBO
Michiel Lucassen
Docent VO / Expert MBO
Ilona Wevers
Docent VO
Reinier Geurts
Docent VO
Hannelore Hemeltjen
Docent VO
Dr. David Maij
Gedragspsycholoog

Praktijkervaring
We geven dagelijks les en begeleiden vaak trajecten: we weten daardoor wat werkt én wat niet werkt.

Wetenschappelijke kennis
We handelen vanuit kennis, niet vanuit een hype. We onderbouwen onze diensten dan ook vanuit verschillende onderzoeken.

Maatwerk
Ieder team en lespraktijk is anders: we kijken graag samen op welke manier we daar bij op kunnen aansluiten.

Denken in mogelijkheden
We denken in kansen en mogelijkheden, zijn positief kritisch, enthousiast en helpen anderen om dit ook zo te zien.

Wat bieden wij?

Echte verandering binnen een school of opleiding gebeurt niet vanzelf: een workshop of lezing kan zorgen voor inspiratie, maar echte verandering is een proces. Daarover geven we advies en/of zetten we samen een traject op. Samen met jou – onze opdrachtgever – kijken we wat de wensen zijn, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en op welke manier we tot een goed resultaat kunnen komen.

Het belangrijkste vinden wij het team leren het zelf te doen: dit maakt het duurzaam. Om dit te bereiken hebben we een eigen manier van werken: hands-on, diep op de inhoud en vooral praktisch in de uitvoering. Daarbij geloven we sterk in het principe ‘school in een school’: kleinschalig beginnen en dit stap voor stap uitbreiden. We maken graag kennis om dit toe te lichten.

Met behulp van onze Curriculumkit helpen we om stap voor het stap het curricculum te (her)ontwerpen met behulp van bouwstenen zoals leerstrategieën, effectieve feedback, activerende didactiek en verschillende manieren om het leren zichtbaar te maken. Op die manier werk je als team, middels gesprekken over visie, doelen en methodiek, naar krachtige, motiverende lessen en betekenisvolle toetsing toe.

We bieden trainingen, innovatietrajecten en organiseren bijeenkomsten, waarbij je als team aanvullende informatie en praktijkvoorbeeld krijgt, tussentijdse feedback krijgt en goed leert werken met de Curriculumkit.

We geven korte en lange (online) keynotes op zowel grote conferenties als kleinschalige bijeenkomsten. Dit kan zijn als inspirerende kick-off of als inhoudelijke aanvulling bij een leerzame dag. In onze keynotes geven we nieuwe theoretische kennis, voorbeelden van andere scholen-opleidingen en maken we daarbij meteen de koppeling met de dagelijkse praktijk. Op die manier geven onze keynotes nieuwe inzichten én leer je meteen wat je er mee kan in je onderwijs. Daarbij vinden het belangrijk om waar mogelijk en wenselijk aan te sluiten bij de bestaande ontwikkelingen van de school of opleiding.

We geven (online) workshops en trainingen aan zowel grote als kleine groepen. Deze zijn interactief en zo ingericht dat je het als docent meteen de volgende dag kan toepassen in je eigen les. Dat doen we door theoretische kennis te combineren met onze eigen ervaring en deze te verbinden aan de plaatselijke praktijk: we geven nieuwe inzichten en denken actief met docenten mee hoe je die inzichten kunnen toepassen in hun eigen les. Op die manier blijft het niet hangen bij een idee en hebben zowel de docenten en dus de leerlingen er meteen wat aan.

Onze expertise

We hebben een brede expertise rondom onderwijsvisie, curriculumontwerp,
didactiek en toetsing. Staat je onderwerp er niet direct bij?
Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

Formatief handelen

Over effectieve feedback, leerruimte in het curriculum, leerdoelen en meer.

Leerstrategieën

Over cognitieve psychologie, leren leren, leerstrategieën, leermythes en meer.

Digitale didactiek

Over afstandsonderwijs, blended learning, online leren, werkvormen en meer.

Leerdoelen

Over leerdoelen formuleren, maatwerk, intrinsieke motivatie en meer.

Curriculumontwikkeling

Over eigenaarschap, leerdoelen, differentiatie, leerstrategieën en meer.

Maakonderwijs

Over creativiteit, maken om te leren, werkvormen en (fysieke) tools.

Didactisch coachen

Over actiegerichte feedback, de juiste vragen stellen en samen leren en meer.

Programmatisch toetsen

Over het curriculumontwerp, de didactiek, leeruitkomsten formuleren en meer.

Leren door ontwerp

Formatief handelen, leerdoelen, didactisch coachen etc. Het één heeft invloed op het ander. Ze vormen een eenheid: het curriculum.

Wij vinden dat goed onderwijs vraagt om een goed curriculum. Wij vinden dat het vraagt een team dat zich samen ontwikkelt door curriculumontwerp en op die manier zorgt voor een sterke leeromgeving voor leerlingen en studenten. En daar helpen we graag bij.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn scholen (PO, VO), opleidingen (MBO en HBO), organisaties en bedrijven. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij innovatietrajecten, geven lezingen en workshops en denken mee bij grote en kleine vraagstukken rondom onze expertise. Hieronder een selectie van de meer dan 50 opdrachtgevers.