Vernieuwenderwijs

Wij zijn docenten en onderwijskundigen die met onze expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot krachtig onderwijs.

Als Vernieuwenderwijs helpen we bij didactiek, curriculumontwerp en toetsing. Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Daarbij geloven we sterk in leren door ontwerp: krachtig onderwijs ontstaat door het gezamenlijk vorm te geven. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes – waarbij we graag insteken op leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom doorlopend bezig met onderwijsinnovatie en weten wat wel én wat niet werkt.

We vinden praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: duurzame innovatie slaagt alleen als realiteit centraal staat en mensen betrokken zijn. Om die reden bieden we ondersteuning op maat op basis van de hulpvraag. We maken graag kennis om te kijken wat we kunnen betekenen. | Lees hier meer over ons

Waar wij voor staan

Praktijkgericht
We hebben allemaal ruime les- en begeleidingservaring: we weten daardoor wat werkt én wat niet werkt.

Evidence-informed
We handelen vanuit wetenschappelijke kennis en eigen ervaring, niet vanuit een hype of horen zeggen.

Maatwerk
Ieder team en lespraktijk is anders: we kijken graag samen op welke manier we daar bij op kunnen aansluiten.

Denken in mogelijkheden
We denken in kansen en mogelijkheden, zijn positief kritisch, enthousiast en helpen anderen om dit ook zo te zien.

Wie wij zijn

Wessel Peeters

Leraar, onderwijskundige en oprichter Vernieuwenderwijs

Michiel Lucassen

Leraar en oprichter Vernieuwenderwijs

Linda Litjens

Leraar en onderwijskundige

Wat wij doen

Onze expertise is het bieden van innovatietrajecten waarbij we gezamenlijk inzetten op een impactvolle en duurzame verandering, bijvoorbeeld op het gebied formatief handelen, curriculumontwerp of didactisch coachen. Dit door zowel stappen te zetten met het gehele teams als daarbinnen diepgaande expertise te ontwikkelen. Daarbij hebben we een eigen manier van werken: hands-on, diep op de inhoud en praktisch in de uitvoering.

Bij onze ondersteuning bieden we brede ondersteuning: van het sparren met de schoolleiding tot het ondersteunen van de teacher leaders of verschillende commissies. Samen met jou – onze opdrachtgever – kijken we wat de wensen zijn, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en op welke manier we aan jullie ambitie kunnen werken: een verbinding tussen onderzoek en praktijk. We maken graag kennis om onze aanpak en mogelijkheden nader toe te lichten.

Alle onze diensten

Een echte verandering is een proces – zeker waar het gaat over onderwerpen zoals formatief handelen, metacognitie, didactisch coachen of blended learning. Om dat proces impactvol en duurzaam te maken vinden we het belangrijk om zowel het gehele team stappen te laten zetten als diepgaande expertise te ontwikkelen in het team. 

Daarom bieden we innovatietrajecten waarbij we stap voor stap met jullie als school of opleiding aan de slag gaan met jullie vraagstuk. Dit doen we door zowel met een kleine groep kartrekkers als de gehele school. We zetten daarbij actief in op een krachtige combinatie van onderzoek en praktijk: we geven wetenschappelijke inzichten en helpen het team dat praktisch naar de eigen lessen en het curriculum te vertalen.

We geven (online) workshops en trainingen aan zowel grote als kleine groepen. Deze zijn interactief en zo ingericht dat je het als docent meteen de volgende dag kan toepassen in je eigen les. Dat doen we door theoretische kennis te combineren met onze eigen ervaring en deze te verbinden aan jouw praktijk: we geven nieuwe inzichten en denken actief met docenten mee hoe je die inzichten kunnen toepassen in hun eigen les. Op die manier blijft het niet hangen bij een idee en hebben zowel de docenten, en dus ook de leerlingen, er meteen wat aan.

We geven korte en lange (online) keynotes op zowel grote conferenties als kleinschalige bijeenkomsten. Dit kan zijn als inspirerende kick-off of als inhoudelijke aanvulling bij een leerzame dag. In onze keynotes geven we nieuwe theoretische kennis en voorbeelden van andere scholen/opleidingen. Op die manier geven onze keynotes nieuwe inzichten én leer je meteen wat je er mee kan in je onderwijs. Daarbij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de bestaande ontwikkelingen van uw school of opleiding.

Een leergang van 1 jaar, waarin je alles leert wat je nodig hebt om van les-gever te veranderen in onderwijsontwerper. Om hier invulling aan te geven ga je aan de slag in vier periode’s aan de slag met leerdoelen en leeruitkomsten, betekenisvolle toetsing, formatief handelen en diep en motiverend leren. Ook ga je aan de slag met blended leren en veranderkunde. Geschikt voor het VO, MBO, HBO en WO.

De leergang voor 2022 – 2023 is met 250 deelnemers vol.

Aanmelden voor 2023 – 2024 is al wel mogelijk. Vol = Vol.

Onze expertise

We hebben een brede expertise rondom onderwijsvisie, curriculumontwerp,
didactiek en toetsing. Staat een onderwerp er niet direct bij?
Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

Leerdoelen- en uitkomsten

Over leerdoelen formuleren, maatwerk, eigenaarschap en meer.

Formatief handelen

Over effectieve feedback, leerruimte in het curriculum, leerdoelen en meer.

Brein en leren

Over cognitieve psychologie, leren leren, leerstrategieën, leermythes en meer.

Blended learning

Over afstandsonderwijs, blended learning, online leren en meer.

Curriculumontwerp

Over leerdoelen, leeruitkomsten, het toetsprogramma, flexibilisering en meer.

Motivatie

Over factoren als autonomie, competentie, nieuwsgierigheid, relevantie en meer.

Didactisch coachen

Over actiegerichte feedback, de juiste vragen stellen en samen leren en meer.

Programmatisch toetsen

Over het curriculumontwerp, de didactiek, leeruitkomsten formuleren en meer.

Opdrachtgevers

We hebben ruime ervaringen met het begeleiden van scholen (VO) en opleidingen (MBO, HBO en WO). Hieronder een selectie van de meer dan 100 opdrachtgevers waar we mee hebben samengewerkt.