Vernieuwenderwijs

Wij zijn docenten en onderwijskundigen die met onze expertise scholen en opleidingen helpen te komen tot beter onderwijs.

Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing: we helpen bij het maken weloverwogen, onderbouwde keuzes. We zien dat die keuzes vaak meer mogen gaan over leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom doorlopend bezig met onderwijsinnovatie en weten daardoor wat wel én wat niet werkt.

Daarbij ligt onze focus op het leren door ontwerp: het curriculum vormgeven op basis wetenschappelijke en onderwijskundige inzichten en zo samen werken aan de visie op leren en krachtige didactiek. Daarbij vinden we praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: innovatie slaagt alleen als realiteit centraal staat en mensen betrokken zijn. We maken graag kennis om te kijken wat we kunnen betekenen.

Waar staan wij voor?

Praktijkgericht
We geven dagelijks les en begeleiden vaak trajecten: we weten daardoor wat werkt én wat niet werkt.

Evidence-informed
We handelen vanuit wetenschappelijke kennis en eigen ervaring, niet vanuit een hype of horen zeggen.

Maatwerk
Ieder team en lespraktijk is anders: we kijken graag samen op welke manier we daar bij op kunnen aansluiten.

Denken in mogelijkheden
We denken in kansen en mogelijkheden, zijn positief kritisch, enthousiast en helpen anderen om dit ook zo te zien.

Innovatietraject

Een workshop of lezing kan zorgen voor inspiratie, maar een echte verandering is een proces. Om dat proces impactvol en duurzaam te maken vinden we het belangrijk om zowel het gehele team stappen te laten zetten als diepgaande expertise te ontwikkelen in het team. Daarbij hebben we vanuit onze kennis en ervaring een eigen manier van werken: hands-on, diep op de inhoud en praktisch in de uitvoering.

We bieden daarbij een brede ondersteuning: van het sparren met de schoolleiding tot het ondersteunen van de teacher leaders. Samen met jou – onze opdrachtgever – kijken we wat de wensen zijn, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en op welke manier we aan jullie ambitie kunnen werken. We maken graag kennis om onze aanpak en mogelijkheden nader toe te lichten.

Alle diensten

Een leergang van 1 jaar, waarin je alles leert wat je nodig hebt om van les-gever te veranderen in onderwijsontwerper. Om hier invulling aan te geven ga je aan de slag met vier thema’s: leerdoelen, betekenisvolle toetsing en formatief handelen en leeractiviteiten. Dit doe je samen met collega’s van andere scholen onder begeleiding van Vernieuwenderwijs.

Diep in de inhoud, praktisch in de uitvoering en met een goede dosis enthousiasme – zoals je van ons bent gewend.

Aan het einde van de leergang heb je expertise in het ontwikkelen van een krachtig curriculum op basis van wetenschappelijke inzichten en eigen ervaring. De expertise kun je inzetten om je eigen onderwijs te ontwerpen én collega’s te ondersteunen.

Een workshop of lezing kan zorgen voor inspiratie, maar een echte verandering is een proces – zeker waar het gaat over onderwerpen zoals formatief handelen, metacognitie, didactisch coachen of blended learning. Om dat proces impactvol en duurzaam te maken vinden we het belangrijk om zowel het gehele team stappen te laten zetten als diepgaande expertise te ontwikkelen in het team. 

Daarom bieden we innovatietrajecten waarbij we stap voor stap met jullie als school of opleiding aan de slag gaan met jullie vraagstuk. Dit doen we door zowel met een kleine groep kartrekkers als de gehele school. We zetten daarbij actief in op een krachtige combinatie van onderzoek en praktijk: we geven wetenschappelijke inzichten en helpen het team dat praktisch naar de eigen lessen en het curriculum te vertalen.

We geven (online) workshops en trainingen aan zowel grote als kleine groepen. Deze zijn interactief en zo ingericht dat je het als docent meteen de volgende dag kan toepassen in je eigen les. Dat doen we door theoretische kennis te combineren met onze eigen ervaring en deze te verbinden aan jouw praktijk: we geven nieuwe inzichten en denken actief met docenten mee hoe je die inzichten kunnen toepassen in hun eigen les. Op die manier blijft het niet hangen bij een idee en hebben zowel de docenten, en dus ook de leerlingen, er meteen wat aan.

We geven korte en lange (online) keynotes op zowel grote conferenties als kleinschalige bijeenkomsten. Dit kan zijn als inspirerende kick-off of als inhoudelijke aanvulling bij een leerzame dag. In onze keynotes geven we nieuwe theoretische kennis en voorbeelden van andere scholen/opleidingen. Op die manier geven onze keynotes nieuwe inzichten én leer je meteen wat je er mee kan in je onderwijs. Daarbij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de bestaande ontwikkelingen van uw school of opleiding.

24fed92f-78f0-40ed-9253-a9a1347c6b98-1024x768

Met behulp van onze CurriculumKit helpen we je stap voor het stap het curriculum te (her)ontwerpen met behulp van bouwstenen zoals leerstrategieën, effectieve feedback, activerende didactiek en verschillende manieren om het leren zichtbaar te maken. Op die manier werk je als team, middels gesprekken over visie, doelen en methodiek, naar krachtige, motiverende lessen en betekenisvolle toetsing toe.

We bieden trainingen en organiseren bijeenkomsten, waarbij je als team aanvullende informatie en praktijkvoorbeeld krijgt, tussentijdse feedback krijgt en goed leert werken met de CurriculumKit.

Onze expertise

We hebben een brede expertise rondom onderwijsvisie, curriculumontwerp,
didactiek en toetsing. Staat een onderwerp er niet direct bij?
Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

Formatief handelen

Over effectieve feedback, leerruimte in het curriculum, leerdoelen en meer.

Leerstrategieën

Over cognitieve psychologie, leren leren, leerstrategieën, leermythes en meer.

Blended learning

Over afstandsonderwijs, blended learning, online leren en meer.

Leerdoelen

Over leerdoelen formuleren, maatwerk, intrinsieke motivatie en meer.

Curriculumontwikkeling

Over eigenaarschap, leerdoelen, differentiatie, leerstrategieën en meer.

Maakonderwijs

Over creativiteit, maken om te leren, werkvormen en (fysieke) tools.

Didactisch coachen

Over actiegerichte feedback, de juiste vragen stellen en samen leren en meer.

Programmatisch toetsen

Over het curriculumontwerp, de didactiek, leeruitkomsten formuleren en meer.

Opdrachtgevers

We hebben ruime ervaringen met het begeleiden van scholen (VO), opleidingen (MBO, HBO en WO), organisaties en bedrijven. Hieronder een selectie van de meer dan 100 opdrachtgevers waar we mee hebben samengewerkt.