Vernieuwenderwijs

Onderwerpen

We houden ons bezig met verschillende onderwerpen, die soms ook veel met elkaar te maken hebben. Daarbij gaat het soms om brede thema’s, waarbij we ook dieper op een onderdeel daarvan kunnen inzoomen. Hieronder een aantal voorbeelden van onderwerpen waar wij veel in de eigen praktijk mee bezig zijn, regelmatig over schrijven en bij kunnen ondersteunen of inspireren.

Onze diensten →Over ons →

leerling als maker

Formatief evalueren

Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Het heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Toetsen én feedback zijn erg effectief voor het leren en uit diverse onderzoeken komt dan ook naar voren dat formatief evalueren het leren echt stimuleert. Maar op welke manier doe je dit dan in je lessen? Hoe zorg je er voor dat je je curriculum en lessen zo inricht dat je leerlingen van de juiste feedback kan voorzien en meer kan aansluiten bij hun leerbehoeften? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals het gebruik van rubrics, een Skill Tree en het geven van effectieve feedback, en verschillende theorieën laten we zien hoe je de 5 stappen van formatief evalueren in de lessen kan integreren. Lees meer.

Digitale Didactiek

Er zijn tegenwoordig ongelooflijk veel digitale leermiddelen, het is een ware digitale jungle. Veel van deze digitale leermiddelen kunnen goed helpen bij het leerproces van leerlingen, mits je deze doordacht in zet. Maar welke tools kun je dan goed gebruiken om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen? We bieden verschillende workshops en inspiratiesessies aan waarbij we, afhankelijk van de wensen, stap voor stap ingaan op één tool of juist meerdere tools voorbij laten komen. Daarbij laten we zowel de voor- als nadelen zien: geen enkele tool is perfect en werkt in iedere situatie. Het uitgangspunt is dat je als docent iets maakt wat je meteen de volgende dag kan inzetten. Lees meer.

Makersonderwijs

Makersonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Lees meer.

Leerstrategieën

De onderwijsontwikkelingen die momenteel gaande zijn, vragen leerlingen om veel zelfregulatie ofwel zelfsturend leren. Dit houdt in dat leerlingen zelfstandig, op basis van metacognitie, keuzes kunnen maken: iets wat vaak erg moeilijk is voor leerlingen en studenten, aangezien hun hersenen (met name de prefrontale cortex) nog volop in ontwikkeling zijn. Eén van de manieren waarop je leerlingen kan ondersteunen, is door ze te helpen bij het eigen maken van leerstrategieën. Wat zijn dan leerstrategieën? En hoe kun je deze aanleren? Aan de hand van onze eigen lessen en theoretische kennis over de hersenontwikkeling en metacognitie, laten we zien op welke manier leerstrategieën goed kunnen worden toegepast bij het leren en op welke manier je effectief kan helpen leerstrategieën aan te leren. Lees meer.

Gamification

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces, waardoor het ook goed kan helpen bij formatief evalueren. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Dit kan digitaal, analoog of gecombineerd: een device is dus zeker niet nodig. Aan de hand van verschillende voorbeelden en de daarbij horende theoretische achtergrond, waaronder het MDA-raamwerk, laten we zien hoe je gamification succesvol kan inzetten in je lessen om leerproces van de leerlingen te ondersteunen. Lees meer.

Creativiteit

Creativiteit is een breed begrip. Het staat voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het kiezen van de beste ideeën en het daadwerkelijk realiseren ervan. Het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst en komt het bijvoorbeeld terug bij een nieuw vakgebied als makersonderwijs. Maar hoe ziet het begrip er in de praktijk uit? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? We laten verschillende soorten creativiteit zien, kijken aan de hand van de eigen praktijk en theorie wat het kan opleveren, laten zien hoe je het meetbaar kan maken en vooral: hoe je er in je de lessen mee aan de slag kan, ongeacht welk vak je geeft. Lees meer.

Curriculumontwerp

Belangrijke ontwikkelingen zoals formatief evalueren, het eigenaarschap van leerlingen en gepersonaliseerd leren vragen om een nieuwe blik op het bestaande onderwijsaanbod. Op welke manier kun je als school, team of vakgroep je curriculum herzien zodat er meer ruimte ontstaat voor meer formatief onderwijs waar de leerlingen meer eigenaarschap heeft? We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe curricula en het herzien van bestaande, zowel vanuit de docentenrol als de onderwijskundige rol. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk en met behulp van onze eigen curriculumtoolkit helpen we docenten te onderzoeken het onderwijs anders kan worden opgezet. Daarbij kijken we ook naar verschillende onderzoeken over leren, om zo een waardevol ontwerpproces neer te zetten. Lees meer.

En meer...

Dit zijn slechts enkele onderwerpen waarover de workshops en lezingen aanbieden: we hebben een breed aanbod en kijken dan ook graag samen wat mogelijk is.

Geïnteresseerd in een actieve workshop, afwisselende inspiratiesessie, inspirerende lezing, advies op maat of ondersteuning bij een innovatietraject? Of heb je een hele andere vraag? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag samen wat mogelijk is.

Neem contact op →
✉️ Net als meer dan 2500 anderen wekelijks een nieuwsbrief ontvangen, met onze nieuwste artikelen
én interessante linkjes? Vul hier je gegevens in:
Je hebt je succesvol geabonneerd!