Vernieuwenderwijs

Onderwerpen

We houden ons als Vernieuwenderwijs bezig met curriculumontwerp, didactiek en toetsing. Meer specifiek houden we ons bezig met de onderstaande onderwerpen. Klik op een onderwerp om algemene informatie, boekentips, artikelen en meer te zien.

Motivatie

Over factoren als autonomie, competentie, nieuwsgierigheid, relevantie en meer.

Brein en leren

Over cognitieve psychologie, leren leren, leerstrategieën, leermythes en meer.

Formatief handelen

Over effectieve feedback, leerruimte in het curriculum, leerdoelen en meer.

Curriculumontwerp

Over leerdoelen, leeruitkomsten, het toetsprogramma, flexibilisering en meer.

Leerdoelen- en uitkomsten

Over leerdoelen formuleren, maatwerk, eigenaarschap en meer.

Programmatisch toetsen

Over het curriculumontwerp, de didactiek, leeruitkomsten formuleren en meer.

Didactisch coachen

Over actiegerichte feedback, de juiste vragen stellen en samen leren en meer.

Blended learning

Over afstandsonderwijs, blended learning, online leren en meer.