Vernieuwenderwijs

Motivatie

Motivatie is datgene wat voor bepaald gedrag zorgt, zoals ergens mee starten, volhouden en hoe actief je daarbij te werk gaat (Huitt, 2008). Motivatie ontstaat door zowel psychologische factoren, zoals autonomie, relatie en competentie, als door neurobiologische factoren, zoals nieuwsgierigheid, relevantie, anticipatie en emoties. We kunnen in het onderwijs dan ook aan verschillende knoppen draaien om leerlingen en studenten goed te motiveren. Het gaat daarbij zowel over ons gedrag als docent als het curriculum dat te ontwerpen.

Onze diensten

Op welke manier kun je bij je in en rond je lessen, oftewel bij je didactiek rekening houden met de motivatie van leerlingen en studenten? En hoe kun je er rekening mee houden bij het ontwerpen van het curriculum? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Welke factoren motivatie beïnvloeden

• Hoe je met simpele werkvormen en tips kunt motiveren

• Hoe je voor een motiverend curriculum zorgt

Boekentips

Leerlingen intrinsiek motiveren

33 tips voor hbo-didactiek

Bijna alles wat je moet weten over psychologie

How humans learn

Brain based learning

De lerende mens