Vernieuwenderwijs

Leerstrategieën

Door onderzoek weten steeds meer over ons geheugen en dus op welke manier leerlingen effectief kunnen leren, én wat mythes zijn op het gebied van leren. Erg belangrijk, zeker met aan toenemende aandacht voor zelfregulatie, eigenaarschap en formatief handelen. Belangrijk hierbij zijn onder andere kennis van het (werk)geheugen, het toepassen van effectieve leerstrategieën en leerlingen leren leren.

Onze diensten

Hoe werkt het geheugen precies en hoe kun je daar rekening mee houden in de les? Wat zijn dan effectieve werkvormen en hoe zet je deze in? Op welke manier kun je leerlingen leren leren? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Hoe het (werk)geheugen werkt

• Effectieve didactiek op basis van leerstrategieën

• Het verwerken van leerstrategieën in het curriculum

Boekentips

33 tips voor hbo-didactiek

Psychologie in de klas

Powerful Teaching

Zelfregulerend leren

Understanding how we learn

Klaskit

Klaskit

Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie weet hoe je onder meer effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden. Een echte aanrader!

Officiële omschrijving 
Waarom moeten kinderen nog uit het hoofd leren?
Word je door meer vakkennis automatische een betere leraar?
Hoe zet je een hele klas optimaal aan het denken?

Lesgeven kan je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die echt impact hebben.

In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar succesvolle manieren die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom.

Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie weet hoe je onder meer effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent, en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en meermaals vertaald. Hij is auteur van onder andere Jongens zijn slimmer dan meisjes en De jeugd is tegenwoordig.

Why Knowledge Matters

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.