Vernieuwenderwijs

Brein en leren

Door onderzoek weten steeds meer over ons geheugen en dus op welke manier leerlingen en studenten effectief kunnen leren, én wat mythes zijn op het gebied van leren. Erg belangrijk, zeker met aan toenemende aandacht voor zelfregulatie, eigenaarschap en formatief handelen. Belangrijk hierbij zijn onder andere kennis van het (werk)geheugen, het toepassen van effectieve leerstrategieën en leerlingen en studenten leren leren.

Onze diensten

Hoe werkt het geheugen precies en hoe kun je daar rekening mee houden in de les? Wat zijn dan effectieve werkvormen en hoe zet je deze in? Op welke manier kun je leerlingen en studenten leren leren? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Hoe het (werk)geheugen werkt

• Effectieve didactiek op basis van leerstrategieën

• Het verwerken van leerstrategieën in het curriculum

Boekentips

Verrijk je onderwijs

33 tips voor hbo-didactiek

Bijna alles wat je moet weten over psychologie

How humans learn

Psychologie in de klas

Powerful Teaching

Zelfregulerend leren

Understanding how we learn

Brain based learning

Why Knowledge Matters

Stop talking start influencing

Emoties, Learning and the Brain

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.