Vernieuwenderwijs

Hoe kunnen we helpen met leren leren (op afstand)?

Met onze didactiek helpen we leerlingen en studenten om te leren. Dit doen we door instructie, verwerking, herhaling, etc, etc. Het leren komt echter van twee kanten en vraagt ook dat er actief geleerd wordt – zeker nu er meer online en hybride wordt lesgeven. Leerlingen en studenten vinden effectief leren echter vaak erg lastig. Op welke manier kunnen we hen daarbij helpen? In dit artikelĀ verdiepende informatie en enkele concrete lesideeĆ«n.Ā 

Zelfregulatie

Goed leren is lastig. Zeker voor jonge adolescenten (pubers) waarvan het brein nog volop in ontwikkeling is en al helmaal in een tijd waarop er een sterker beroep wordt gedaan op hun zelfstandigheid, oftewel zelfregulatie.

Zelfregulerend leren wordt in de literatuur omschreven als:Ā leren waarbij men zelfstandig en met zin voor verantwoordelijkheid de sturing voor de eigen leerprocessen in handen neemt (Boekaerts & Simons, 2012). De student (leerling) mag beslissen over handelingen in het leerproces, subdoelen formuleren en heeft een eigen verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering, zonder van de hoofddoelen af te wijken (Luken, 2008).

Om dat te doen, zijn drie strategieƫn van belang:

  • Cognitieve leerstrategieĆ«n gaan over informatieverwerking waarbij nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande kennis. Hierbij valt te denken aan: herhalen, relateren, concretiseren, toepassen, analyseren, structureren en selecteren.
  • Metacognitieve leerstrategieĆ«n spelen zich af op het vlak van kennis over het eigen leren. Het gaat dan vooral om strategieĆ«n om het leren aan te pakken (oriĆ«nteren, plannen) te monitoren (proces bewaken, bijsturen) of te evalueren (diagnosticeren, toetsen, reflecteren).
  • Motivatie/affectieve leerstrategieĆ«n gaan over eigen motivationele en emotionele opvattingen en reacties in relatie tot het leren. Hierbij valt te denken aan: attribueren (toeschrijven van leerresultaten aan iets of iemand), motiveren, concentreren, waarderen, inspannen, omgaan met positieve en negatieve emoties en self-efficacy. Self-efficacy is het geloof in eigen kunnen. Wanneer dit geloof er is zal de motivatie groter zijn en de uiteindelijke prestatie beter zijn (Bandura, 2010).

De bovenstaande strategieĆ«n hangen sterk met elkaar samen en zorgen er tezamen voor dat studenten in staat kunnen zijn om meer zelfsturende te leren. Bovenal zijn de strategieĆ«n erg complex en (deels) contextgebonden. Er bestaat dus niet zoiets algemeens als ‘zelfstuderende studenten’ (zie ook: 4 misvattingen over HILL).

Over zelfregulatie ondersteunen in het algemeen (bij online leren), hebben collega’s Ashwin Brouwer en Wilfred Rubens beide een mooi artikel geschreven.

In dit artikel ga ik specifiek in op hetĀ leren, oftewel de cognitieve leerstrategieĆ«n.

Cognitieve leerstrategieƫn

Op welke manier kun je nu het beste een tekst samenvatten? Of sommen oefenen? Of op welke manier zorg je er nog voor dat je moeilijke begrippen beter kan onthouden? Als vakdocent weten we dit vaak best goed, maar studenten vinden dit meestal erg lastig (zeker als ze weinig van een onderwerp van weten, (KĆ¼pper-Tetzel, 2017)) en kiezen daardoor vaak (50-90%) voor manieren van leren die weinig effectief zijn, zoals het herlezen van de tekst of markeren van grote stukken tekstĀ (Karpicke, Butler & Roediger III, 2009). Niet gek, als je bedenkt dat veel docenten weinig tijd besteden aan het leren lerenĀ (Bolhuis & Voeten, 2001).

De leerstrategieƫn kunnen een groot verschil maken in het leerproces, en dus ook zorgen voor feedback en/of een uiteindelijk beoordeling die niet geheel recht doet het leerproces of de capaciteiten van een leerling

Het is daarom belangrijk om hier bewust met studenten aan te werken, om zo het onderwijs en de uiteindelijke beslissingen betekenisvoller te maken en bovenal studenten meer te leren. Zeker in tijd waarin er meer zelfredzaamheid van studenten wordt gevraagd, is het belangrijk om hen effectieve leerstrategieƫn aan te leren (Willingham et al., 2013; Biwer et al., 2020):

Leren leren

Hoe kun je hier studenten en leerlingen hier nu afhouden van de hierboven omschreven ineffectieve leerstrategieĆ«n en bijvoorbeeld meer bezig laten zijn met retrieval practice, spaced practice en interleaved practice? Het beheersen van – en zo ook het aanleren van – dergelijke effectieve leerstrategieĆ«n is moeilijk, maar heeft een positief effect op de lange termijn (Bjork, 1994;Ā Bjork et al., 2013)Ā en kan in verschillende contexten worden toegepast (Yan, Clark, & Bjork, 2017).

Uit onderzoek en ervaring kunnen we deze tips benoemen:

Leg uit hoe leren werkt
Belangrijk is daarbij een doorlopende combinatie van ‘theory-based methods’ en ‘experience-based methods’ (Biwer et al., 2020): leg iets uit en laat studenten dit ervaren. Leg bijvoorbeeld middels instructie uit hoe het werkgeheugen werkt en laat hen daarna ervaren hoe chunking werkt. Ga op deze manier ook in op manieren die vaak worden gekozen, maar niet zo effectief zijn.

Hierboven een video die ik maakten voor studenten van de HAN.

Doe het voor (modeling)
Door middel van spiegelneuronen leren we van wat we bij een ander zien. Deze neuronen zijn in de pubertijd ook nog eens extra actief. Doe stap voor stap voor hoe je bijvoorbeeld een tekst kunt begrijpen, een conceptmap kunt maken of hoe je op een goede manier gebruik kunt maken van een instructievideo.

CreĆ«erĀ gewenste moeilijkheden
Laat studenten, aansluitend bij de bovenstaande twee punten, werken met gewenste moeilijkheden. Laat hen bijvoorbeeld regelmatig testvragen (zoals quizizz) beantwoorden en maak de leeropbrengsten zichtbaar. Sta er vervolgens bewust bij stil dat, al hoewel leren soms pijn doet, het veel oplevert (anders dan bijvoorbeeld het herlezen). We bemerken dat studenten deze manier van leren geleidelijk aan eigen gaan maken, wat ook uit onderzoek naar voren komt (DeWinstanley & Bjork, 2004).

Protocol leren leren

Een handig middel om de bovenstaande principes actief toe te passen, is het protocol wat is ontwikkeld door Askell-Williams et al. (2012). Het protocol bestaat uit vier onderdelen, waarbij je leerling helpt met: (1) het selecteren van de kernideeƫn van de les, (2) het activeren van voorkennis, (3) het organiseren van de aangeboden informatie zodat je het kan onthouden en (4) het checken of je de inhoud van de les hebt begrepen. Op die manier bestaat je aandacht aan verschillende leerstrategieƫn.

 

 

Meer over leren leren

 

Literatuur

Bandura, A. (2010). Self-efficacy. In The Corsini Encyclopedia of Psychology (4th Ed. pp. 1534-1536). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Boekaerts, M., & Simons, R.-J. (2012). Leren en instructie. Van Gorcum.

Bolhuis, S., & Voeten, M. J. (2001). Toward self-directed learning in secondary schools: what do teachers do? Teaching and Teacher Education, 17(7), 837ā€“855.

Erdfelder, E., KĆ¼pper-Tetzel, C. E., & Quevedo PĆ¼tter, J. (2017). Storage and retrieval contributionsĀ to the sleep benefit in episodic memory: A model-based analysis. Abstracts of the 58thĀ Annual Meeting of the Psychonomic Society. (p. 43). Vancouver, Canada: The PsychonomicĀ Society.

Felicitas Biwer, Mirjam G.A. oude Egbrink, Pauline Aalten, Anique B.H. de Bruin,Ā Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education ā€“ A Mixed-Methods Study,Ā Journal of Applied Research in Memory and Cognition,Ā Volume 9, Issue 2,Ā 2020,Ā Pages 186-203,Ā ISSN 2211-3681,Ā https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2020.03.004.

J. Dunlosky, K.A. Rawson, E.J. Marsh, M.J.Nathan, D.T. Willingham.Ā Improving studentsā€™ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology inĀ Psychological Science in the Public Interest, 14(2013), pp. 4-58, 10.1177/1529100612453266

Luken, T. (2008). De (on)mogelijkheid van nieuw leren en zelfsturing. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

P.A. DeWinstanley, E.L. Bjork.Ā Processing strategies and the generation effect: Implications for making a better reader. InĀ Memory & Cognition, 32 (2004), pp. 945-955, 10.3758/bf03196872

R.A. Bjork. Memory and metamemory considerations in the training of human beings in J. Metcalfe, A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing, MIT Press, Cambridge, MA (1994), pp. 185-209

R.A. Bjork, J. Dunlosky, N. Kornell in Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions Annual Review of Psychology, 64 (2013), pp. 417-444, 10.1146/annurev-psych-113011-143823

V.X. Yan, C.M. Clark, R.A. Bjork. Memory and metamemory considerations in the instruction of human beings revisited: Implications for optimizing online learning From the laboratory to the classroom: Translating science of learning for teachers Routledge/Taylor & Francis Group, New York, NY, US (2017), pp. 61-78

Wessel Peeters

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor enkele jaren onderwijskundige in het HBO en negen jaar docent Maatschappijleer en Geschiedenis op het Vmbo en Havo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

1 reactie

Geef een reactie

šŸ’” Onze diensten

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Als docenten en onderwijskundigen helpen we graag.Ā Bekijk hier ons aanbod:

Ga naar ā†’

Blijf op de hoogte!

Elke week dit soort artikelen & interessante linkjes ontvangen in onze nieuwsbrief?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!