Vernieuwenderwijs

Leerdoelen

Een leerdoel omschrijft het beoogde eindgedrag van wat een leerling moet kunnen aan het einde van een les, lessenserie of module (Wiliam & Leahy, 2018). Een leerdoel geeft richting aan het leren, bevordert zelfregulatie en zelfanalyse en maakt het geven van feedback effectiever. Het vormt de basis voor onder andere formatief handelen en differentiatie.

Onze diensten

Op welke manier formuleer je een goed leerdoel? Hoe kun je effectief lesgeven op basis van leerdoelen? Hoe kun je leerdoelen benutten voor ontwikkelingen al formatief handelen? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Hoe je goede leerdoelen opstelt voor je vak(gebied)

• Hoe je kunt lesgeven op basis van leerdoelen

• Hoe je leerdoelen kunt koppelen aan oa. formatief handelen

Boekentips

Top boeken rondom het onderwerp formatief handelen.

Feedback in de klas

33 tips voor hbo-didactiek

Curriculumontwerp in een notendop

Formatief handelen - Van instrument naar ontwerp

What does this look like in the classroom

What does this look like in the classroom

In dit boek behandelen 18 experts tien verschillende onderwerpen binnen het onderwijs, waarbij steeds de vertaling van theorie naar praktijk centraal staat. Ieder onderwerp wordt eerst kort theoretisch behandeld. Vervolgens beantwoorden 2 experts op dat gebied veelgestelde vragen daarover. Een absolute aanrader!

Officiële omschrijving
Educators in the UK and around the world are uniting behind the need for the profession to have access to more high-quality research and evidence to do their job more effectively. But every year thousands of research papers are published, some of which contradict each other. How can busy teachers know which research is worth investing time in reading and understanding? And how easily is that academic research translated into excellent practice in the classroom In this thorough, enlightening and comprehensive book, Carl Hendrick and Robin Macpherson ask 18 of today's leading educational thinkers to distill the most up-to-date research into effective classroom practice in 10 of the most important areas of teaching.The result is a fascinating manual that will benefit every single teacher in every single school, in all four corners of the globe.

Leren zichtbaar maken met Formatieve Evaluatie

Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment

Officiële omschrijving
* Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
* als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
* als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op 'het juiste antwoord geven',

dan is formatieve assessment de juiste benadering!

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder assessment verstaan we de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een 'goed' leerresultaat eruit ziet.

Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je samen het 'leren' zichtbaar.

In dit boek laat Shirley Clarke zien hoe je dat concreet in de praktijk brengt. Een boek met vele voorbeelden en online video's. Het biedt inspiratie om meteen in je klas aan de slag te gaan!

Responive Teaching

Developing Evaluative Judgement in Higher Education

Designing effective feedback processes in higher education

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.