Vernieuwenderwijs

Spellen als krachtig leermiddel

Bordspellen als leermiddel inzetten? Heidi van der Westerlaken doet dat in haar klas en ziet de kinderen groeien. Heidi is leerkracht van groep 5 en de Minervagroep, een klas voor meer- en hoogbegaafden met...

🎲 Gamification

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces, waardoor het ook goed kan helpen bij formatief evalueren. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zoals we in onze artikelen laten zien kan dit digitaal, analoog of een combinatie daarvan.

👐 Workshop, lezing of advies

Op welke manier kun je als docent effectief aan de slag met gamification? Aan de hand van verschillende voorbeelden uit onze eigen praktijk, waaronder badges, een skill tree en het gebruik van levels laten we zien hoe je gamification succesvol kan inzetten in je lessen om leerlingen te stimuleren en ondersteunen. Daarbij besteden we ook altijd aandacht aan  de daarbij horende theoretische achtergrond, waaronder het MDA-raamwerk. We kijken daarnaast ook goed naar wat werkt én wat niet werkt.

Meer informatie Neem contact op

📚 Leestips