Vernieuwenderwijs

Leerstrategieën

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en effectief te helpen leren (Kapp, 2012). Een handige aanpak voor bijvoorbeeld formatief handelen. Belangrijk hierbij zijn onder andere kennis van spelelementen, motivatie en affiniteit met spellen.

Onze diensten

Wat zijn nu precies 'spelelementen'? Op welke manier kun je deze goed verwerken in de lessen? Op welke manier kan gamification helpen bij ontwikkelingen als formatief handelen en leerstrategieën? Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

• Wat spelelementen zijn

• Hoe je spelelementen effectief kunt benutten

• Hoe game-based learning kan worden ingezet

Boekentips

Game didactiek

The Gamification of learning and instruction

Gamification - De kracht van beleving