Vernieuwenderwijs

Zoek de fout!

Gamification

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces, waardoor het ook goed kan helpen bij formatief evalueren. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zoals we in onze artikelen laten zien kan dit digitaal, analoog of een combinatie daarvan.

Workshops, lezingen en meer

Op welke manier kun je als docent effectief aan de slag met gamification? Aan de hand van verschillende voorbeelden uit onze eigen praktijk, waaronder badges, een skill tree en het gebruik van levels laten we zien hoe je gamification succesvol kan inzetten in je lessen om leerlingen te stimuleren en ondersteunen. Daarbij besteden we ook altijd aandacht aan de daarbij horende theoretische achtergrond, waaronder het MDA-raamwerk. We kijken daarnaast ook goed naar wat werkt én wat niet werkt: er zijn veel manieren waarop je spellen en spelelementen kunt inzetten.

Artikelen

Hieronder staan onze artikelen rondom het onderwerp gamification.
De meeste recente artikelen staan bovenaan.

Boekentips

Top boeken rondom het onderwerp gamification.

Game didactiek

The Gamification of learning and instruction

Gamification - De kracht van beleving