Vernieuwenderwijs

Formatief handelen

Onder formatief handelen worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & William, 2008). Belangrijk hierbij zijn onder andere heldere leerdoelen en succescriteria, effectieve feedback en passende didactiek.

Onze diensten

Op welke manier kun je formatief handelen in je lessen? Hoe kun je dit verwerken in het toetsbouwwerk en curriculum? Wat vraagt dit van collega's en de school als geheel?Ā Met onze ervaring, kennis en expertise helpen we hier graag bij. Dit doen we aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op:

ā€¢ Concrete werkvormen om formatief te handelen

ā€¢ Het bouwen van een formatief curriculum

ā€¢ Het werken aan een collectieve visie op onderwijs en leren

Boekentips

Top boeken rondom het onderwerp formatief handelen.

Feedback in de klas

33 tips voor hbo-didactiek

Curriculumontwerp in een notendop

Formatief handelen - Van instrument naar ontwerp

What does this look like in the classroom

What does this look like in the classroom

In dit boek behandelen 18 experts tien verschillende onderwerpen binnen het onderwijs, waarbij steeds de vertaling van theorie naar praktijk centraal staat. Ieder onderwerp wordt eerst kort theoretisch behandeld. Vervolgens beantwoorden 2 experts op dat gebied veelgestelde vragen daarover. Een absolute aanrader!

Officiƫle omschrijving
Educators in the UK and around the world are uniting behind the need for the profession to have access to more high-quality research and evidence to do their job more effectively. But every year thousands of research papers are published, some of which contradict each other. How can busy teachers know which research is worth investing time in reading and understanding? And how easily is that academic research translated into excellent practice in the classroom In this thorough, enlightening and comprehensive book, Carl Hendrick and Robin Macpherson ask 18 of today's leading educational thinkers to distill the most up-to-date research into effective classroom practice in 10 of the most important areas of teaching.The result is a fascinating manual that will benefit every single teacher in every single school, in all four corners of the globe.

Leren zichtbaar maken met Formatieve Evaluatie

Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment

Officiƫle omschrijving
* Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
* als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
* als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op 'het juiste antwoord geven',

dan is formatieve assessment de juiste benadering!

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.
Onder assessment verstaan we de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een 'goed' leerresultaat eruit ziet.

Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je samen het 'leren' zichtbaar.

In dit boek laat Shirley Clarke zien hoe je dat concreet in de praktijk brengt. Een boek met vele voorbeelden en online video's. Het biedt inspiratie om meteen in je klas aan de slag te gaan!

Responive Teaching

Developing Evaluative Judgement in Higher Education

Designing effective feedback processes in higher education

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieƫn, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.