Vernieuwenderwijs

De ‘rubric van een’: meer ruimte voor feedback bij beoordelen

Beoordelen is een van de lastigere dingen als docent, en daarom zijn er verschillende manieren om je hierbij te helpen. Toetsen en beoordelingsformulieren zijn al snel gericht op een cijfer, en voor formatieve...

💡 Formatief Evalueren

Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Het heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Toetsen én feedback zijn erg effectief voor het leren en uit diverse onderzoeken komt dan ook naar voren dat formatief evalueren het leren echt stimuleert.

👐 Workshop, lezing of advies

Maar op welke manier doe je dit dan in je lessen? Hoe zorg je er voor dat je je curriculum en lessen zo inricht dat je leerlingen van de juiste feedback kan voorzien en meer kan aansluiten bij hun leerbehoeften? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals het gebruik van rubrics, een Skill Tree en het geven van effectieve feedback, en verschillende theorieën laten we zien hoe je de 5 stappen van formatief evalueren in de eigen lessen kan integreren.

Meer informatie Neem contact op

📚 Leestips