Vernieuwenderwijs

💾 Downloads

Op deze pagina vind je een verzameling van diverse downloads die in verschillende artikelen op onze website worden aangeboden. Deze kun je gratis downloaden. We raden het wel aan om bij ieder bestand het bijbehorende artikel te lezen, zodat je weet hoe je het op de beste manier kan gebruiken. Heb je ergens vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Curriculumscan (werkblad)

Hoe ontwerp je het curriculum zo dat het zorgt voor een krachtig leerproces? Dylan Wiliam formuleerde 7 principes die het curriculum vormen. Met onze curriculumscan ga je als team met die principes aan de slag om inzicht te krijgen op jullie huidige curriculum en zo plannen te maken voor het gewenste curriculum. Beantwoord stellingen en ga hierover in gesprek met collega’s.

Programmatisch Toetsen (poster)

Wat is programmatisch toetsen? Wat is dan een datapunt, een low-stake en een high-stake? Over programmatisch toetsen is een concepten en geen recept, maar toch zijn veel misverstanden. Om te helpen bij de beeldvorming en gemeenschappelijke taal over wat programmatisch toetsen (niet) is hebben we deze poster gemaakt. Om op te hangen of als praatplaat te gebruiken.

Dilemma’s programmatisch toetsen

Bij het ontwerpen van een curriculum met programmatisch toetsen kun je als team tegen enkele vraagstukken aanlopen: dilemma’s die goed zijn om met elkaar te bespreken, om zo samen te werken aan jullie ontwerp én visie op opleiden. Hierbij 8 kaarten met dilemma’s, als aanvulling op de CurriculumKit.

Checklist leeruitkomsten

Hoe zorg je er voor dat leeruitkomsten correct zijn geformuleerd, met elkaar samenhangen, ruimte bieden voor leren, etc? Op basis van diverse bronnen, waaronder de NVAO, hebben we een checklist gemaakt van 18 items waarmee je gemaakte leeruitkomsten kunt checken.

Leerdoelen formuleren (poster)

Goede leerdoelen geven richting aan het leren, bevorderen zelfanalyse en zelfregulatie en maken feedback effectiever. Ze zijn de anker van het leerproces en het vormgeven van het curriculum. maar hoe formuleer je nu goede leerdoelen? In deze poster vind je een voorbeeld en concrete handvatten zoals de SOLO Taxonomie. Handig om te gebruiken voor jezelf of met collega’s.

Vragenlijst Hoge verwachtingen

Onze verwachtingen als docent hebben invloed op de prestaties van leerlingen en studenten. Het is belangrijk is om altijd vanuit hoge verwachtingen te handelen. Hoe kan dat er uit zien in de les? En in hoeverre ben je daar zelf of als team mee bezig? Om inzicht te krijgen hoe je dit nu doet in en rondom je lessen kun je gebruik maken van deze vragenlijst.

7 kenmerken krachtig curriculum (poster)

Hoe zorg je voor onderwijs dat motiverend en leerzaam is? Bepalende factoren hierin zijn het programma met daarin de leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten, oftewel het curriculum. Goed onderwijs vraagt om een krachtig curriculum. Wat maakt dan een curriculum krachtig? Op deze poster vind je 7 kenmerken, die eventueel zijn uit te knippen om erover in gesprek te gaan.

Vragenlijst Feedback in de lespraktijk

Het geven van leerzame feedback hangt dus met veel aspecten samen. Deze kun je indelen in de volgende categorieën: de betrokkenheid van leerlingen-studenten, het geven van krachtige feedback en het werken aan de feedbackgeletterdheid van leerlingen-studenten. Om inzicht te krijgen hoe je dit nu doet in en rondom je lessen kun je gebruik maken van deze vragenlijst.

7 tips om instructievideo’s effectief in te zetten (poster)

Binnen het onderwijs maken we steeds meer gebruik van instructievideo’s. Deze video’s zijn soms een noodoplossing, maar bieden tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden. Waarom je het ook gebruikt, een goede video kan kan erg leerzaam zijn! Wat maakt dan een goede video? Op deze poster vind je op basis van onderzoek 7 tips om instructievideo’s effectief in te zetten.

7 tips om rekening te houden met de cognitieve belasting (poster)

We weten de laatste jaren steeds meer over het brein en leren. Zo weten we ook hoe belangrijk het is om het brein niet té zwaar te belasten: dan blijft er minder ruimte over om nieuwe informatie te verwerken en op te slaan. Om daarbij te helpen hierbij een poster met 7 tips op rekening te houden met de cognitieve belasting. Afkomstig van de Cognitive Load Theory (CLT).

10 tips bij het lesgeven (poster)

We weten de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier je bijvoorbeeld voor een toets kan leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Om te helpen bij het concreet maken van de inzichten, hierbij een poster met 10 concrete tips voor bij het lesgeven.

10 tips om te leren (poster)

We weten de laatste jaren steeds meer over het brein en leren. Deze kennis is handig om te hebben en te delen met je leerlingen: op die manier kun je hen leren te leren. Om daarbij te helpen hierbij een poster met 10 leertips die goed aansluiten bij de praktijk en dus voor leerlingen makkelijk zijn toe te passen.

43 manieren om leren
zichtbaar te maken (poster)

Leren zichtbaar maken, hoe doe je dat? In de loop der tijd hebben we verschillende manieren verzameld en hier ook over geschreven. In deze poster zie je 43 verschillende ideeën die je kunt gebruiken om leerlingen hun leren zichtbaar te laten maken. Voor docenten én leerlingen.

Rubric voor Rubrics

Twee soorten rubrics waarmee je de kwaliteit en inzet van rubrics kan evalueren. Beide rubrics zijn afkomstig uit de literatuur en vertaald naar het Nederlands. De ene rubric is wat kleiner en geschikt voor een snelle blik. De ander is uitgebreid en daarmee geschikt voor een grondige analyse.

IMI (Nederlands) + literatuur

Een vragenlijst waarmee je kan meten in hoeverre je een activiteit voldeed aan de basisbehoeften. De download bevat de Nederlandse versie van de vragenlijst, een bestand om de score te berekenen en relevante literatuur rondom motivatie.

SRQ-A (Nederlands) + literatuur

Een vragenlijst waarmee je kan meten in hoeverre je leerlingen intrinsiek of extrinsiek zijn gemotiveerd. De download bevat de Nederlandse versie van de vragenlijst, een bestand om de score te berekenen en relevante literatuur rondom motivatie.

LOB Inspiratiekaarten

Om te werken aan de loopbaancompetenties hebben we 20 inspiratiekaarten gemaakt: 4 kaarten per competentie. Op iedere inspiratiekaart staat aangegeven aan welke competentie je werkt, wat de opdracht inhoudt en hoe je deze stap-voor-stap kunt uitvoeren. Kaarten kunnen vaak voor meerdere competenties worden gebruikt.

LOB Vragenlijst

Om inzicht te krijgen in de loopbaancompetenties van studenten heeft Prof. Dr. Marinka Kuijpers een vragenlijst opgesteld. Aan de hand van 28 stellingen, waarbij leerlingen aan de hand van een 4-punts likert schaal antwoord op geven, scoren leerlingen punten bij de 5 loopbaancompetenties.