Vernieuwenderwijs

Curriculumontwerp

Belangrijke ontwikkelingen zoals formatief evalueren, het eigenaarschap van leerlingen en gepersonaliseerd leren vragen om een nieuwe blik op het bestaande onderwijsaanbod. een curriculum waar leerlingen middels feedup, feedback en feedforward meer de ruimte krijgen om fouten te maken, te kunnen leren en hun eigen talenten te onderzoeken. In onze artikelen besteden we aandacht aan het creëren van ruimte in het bestaande curriculum en het herzien van het curriculum als geheel.

Workshops, lezingen en meer

Op welke manier kun je als school, team of vakgroep je curriculum herzien zodat er bijvoorbeeld meer ruimte ontstaan voor formatief evalueren, eigenaarschap of leerstrategieën? We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe curricula en het herzien van bestaande, zowel vanuit de docentenrol als de onderwijskundige rol. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk en met behulp van onze eigen curriculumtoolkit helpen we docenten te onderzoeken het onderwijs anders kan worden opgezet. Daarbij kijken we ook naar verschillende onderzoeken over leren, om zo een waardevol ontwerpproces neer te zetten.

Artikelen

Hieronder staan onze artikelen rondom het onderwerp curriculumontwerp. De meeste recente artikelen staan bovenaan.

Curriculumkit

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing.