Vernieuwenderwijs

Leren door ontwerp

Formatief handelen, leerdoelen, didactisch coachen, feedback, minder toetsen en effectieve leerstrategieën. Concepten waar veel scholen en opleidingen los van elkaar mee bezig zijn. Eigenlijk kun je ze niet los zien. Het één heeft invloed op het ander. Ze vormen  een eenheid: het curriculum.

Wij vinden dat goed onderwijs vraagt om een goed curriculum. Wij vinden dat het vraagt een team dat zich samen ontwikkelt door curriculumontwerp en op die manier zorgt voor een sterke leeromgeving voor leerlingen en studenten. En daar helpen we graag bij.

EEN TOOLKIT OM TE (HER)ONTWERPEN

CurriculumKit - samen
bouwen aan beter onderwijs

Curriculumkit is een leuk en praktisch kaartspel om samen met je vakgroep of team een deel van het curriculum te (her)ontwerpen. Kom tot nieuwe inzichten en bouw met bouwstenen als leerstrategieën, formatief handelen, leren zichtbaar maken en activerende didactiek aan effectieve lessen en betekenisvolle toetsing. Bouw samen aan beter onderwijs!

EEN BOEK OVER CURRICULUMONTWERP

Curriculumontwerp
in een notendop

In ons boek gaan we stap voor stap in op het ontwerpen van een krachtig curriculum in het po, vo, mbo of hbo. Dit doen we onder andere door in te gaan op: verschillende visies op het curriculum, manieren van ontwerp, het formuleren leeruitkomsten, passende toetsing en didactiek. Ook laten we daarbij verschillende praktijkvoorbeelden naar voren komen.

Verwacht in het voorjaar van 2021.

Curriculumscan

We onderzoeken (een deel van) het curriculum. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de constructieve afstemming tussen de leeruitkomsten, toetsing en didactiek of de samenhang binnen het curriculum.

Designsprint

Met behulp van onze CurriculumKit begeleiden we het (her)ontwerpen we het curriculum in 1 – 3 dagdelen. Ook bieden we trainingen van 1 dagdeel om met de toolkit te leren werken.

Ontwerptraject

We verzorgen een ontwerptraject, waarbij we stap voor stap ondersteunen bij het (her)ontwerpen van het curriculum. Op die manier kunnen we uitgebreid stil staan bij alle ontwerpvragen.