Vernieuwenderwijs

CurriculumKit

Bouw samen stap voor stap aan beter onderwijs

Actieve verwerking, krachtige feedback en leerstrategieën. Krachtige didactische principes, die een eenheid vormen: het curriculum. Met behulp van de CurriculumKit (her)ontwerp je samen met je vakgroep of team op een leuke en praktische manier jullie curriculum. Leer door ontwerp en werk zo toe naar een krachtig ontwerp voor jullie onderwijs.

Krachtig

Met de CurriculumKit ga je met je collega’s aan de slag met concepten als formatief handelen, effectieve leerstrategieën zoals retrieval practice en activerende didactiek. Zo werk je samen aan het verwerken van wetenschappelijke en onderwijskundige inzichten in het curriculum.

Praktisch

Je kunt de CurriculumKit inzetten voor het (her)ontwerpen van een lessenserie, project, periode, etc. Er is veel mogelijk en je kunt de toolkit er telkens opnieuw bij pakken. Na het doorlopen van de stappen heb je een concrete opzet én nieuwe werkvormen geleerd die je meteen kunt toepassen.

Leerzaam

Met de CurriculumKit werk je toe naar een blauwdruk van een deel van het curriculum. Dit doe je door samen in verschillende stappen vragen te beantwoorden en keuzes te maken. Zo voer je samen gesprekken over onderwijs die voorbij gaan aan de waan van de dag. Samen leren door ontwerp dus.

backward design

Backward design

Bouw aan het curriculum middels Backward Design (Wiggins & McTigh, 1998): stel vanuit leerdoelen vast hoe leerlingen het zichtbaar kunnen maken, hoe dit wordt beoordeeld en met welke leeractiviteiten ze het kunnen leren.

constructieve afstemming

Constructieve afstemming

Middels de geboden stappen, checks en hulpvragen werk je met het ontwerp toe naar constructieve afstemming (Biggs & Tang, 2011): je werkt toe naar een goede afstemming tussen de doelen, toetsing en leeractiviteiten.

Formatief handelen

Hoe zorg je er voor dat de beoordeling geen verrassing is? Op welke manier heb je goed zicht op de voortang van je leerlingen? Middels de geboden inspiratie en checks maak je samen een ontwerp met formatief handelen.

Samen leren

Met de CurriculumKit ga je met elkaar in gesprek over de didactiek en toetsing. Werk samen aan jullie visie op leren.

Breed inzetbaar

Breed inzetbaar

De CurriculumKit is op veel manieren te gebruiken: voor alle soorten vakken en voor grote en kleine onderdelen uit het curriculum.

Alle soorten onderwijs

De toolkit is beschikbaar in twee versies: voor het VO en voor het MBO, HBO en WO – zo is het geschikt voor (bijna) alle soorten van onderwijs!

Hoe het werkt

De CurriculumKit is een kaartspel wat je met 3-8 personen speelt in ongeveer 2.5 uur. Op basis van leerdoelen doorloop je samen verschillende stappen, waarbij je vaststelt: wat leerlingen gaan leren, hoe ze dat gaan leren, hoe ze dat zichtbaar gaan maken en hoe ze feedback krijgen (en worden beoordeeld). Dit wordt gedaan middels een canvas, duidelijke structuur en een breed aantal suggesties. Aan het einde van de sessie heb je met je team samen geleerd, een blauwdruk voor het curriculum en inspiratie voor je lessen van morgen.

Zelf spelen

Bestellen

Bestel de CurriculumKit om deze samen met je vakgroep of team te spelen! Bouw stap voor stap aan het curriculum.

Leren spelen

Leren-spelen

Volg een train de trainer bijeenkomst, waar je het spel leert spelen als spelleider én verdiepende informatie krijgt.

Ontwerptraject

Vraag een ontwerptraject aan, waarbij één van ons langskomt om te begeleiden bij het (her)ontwerpen van het curriculum.

Wat zit er in de doos?

4 Startkaarten
9 Fasekaarten
25 Manieren om leren zichtbaar te maken
12 Manieren om informatie te verzamelen
10 Manieren om te beoordelen
32 Emotiekaarten (4 per persoon)
25 Werkvormen
5 Focusvragen
5 Reflectievragen

Wat zit er in de doos?

1 Voorbereidingskaart
4 Startkaarten
9 Fasekaarten
26 Manieren om het leren zichtbaar te maken
13 Manieren om informatie te verzamelen
12 Manieren om te beoordelen
32 Emotiekaarten (4 per persoon)
30 Werkvormen
5 Focuspunten
8 Reflectievragen

Praktijkverhalen

Je kunt als team zelfstandig met de CurriculumKit aan de slag, bijvoorbeeld om een deel van jullie eigen vak(gebied) of leerlijn te ontwerpen. Ook kun je school- of opleidingsbreed en onder begeleiding mee aan de slag. Hieronder enkele voorbeelden.

Studiedag flexibilisering

Over hoe het Rijnlands Lyceum in Wassenaar de CurriculumKit gebruikt om hun onderwijs meer flexibel in te richten. Een voorbeeld van een schoolbrede studiedag.

Training sectievoorzitters

Over hoe OBC Bemmel de CurriculumKit gebruikt om met vanuit secties te werken aan het eigenaarschap van leerlingen. Een voorbeeld van een train de trainer sessie.

Ontwerptraject formatief handelen

Over hoe de sectie talen van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden CurriculumKit gebruikt om te werken aan hun formatie handelen.

Veelgestelde vragen

Voor wie is de Curriculumkit?
We hebben twee versies. De reguliere CurriculumKit is voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De HO-versie is voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en Hoger Onderwijs (HBO en WO).

Wat is er nodig om de Curriculumkit te spelen?
De CurriculumKit, enkele open-minded collega’s, 2.5 uur,
een handige ruimte (bv. lokaal) en een geprint canvas.

Voor welk(e) vakgebied(en) is de CurriculumKit?
De CurriculumKit is niet vakinhoudelijk: het gaat over didactiek en toetsing. Het is daarom geschikt voor alle vakgebieden. Wel ligt de nadruk op cognitief leren: het is dan ook minder bruikbaar voor praktijkvakken.

Kun je de CurriculumKit vaker gebruiken?
Zeker! De toolkit is er voor gemaakt om er bij te pakken als je als team nieuw onderwijs ontwerpt. Het enige wat je steeds nieuw nodig hebt, is een geprint canvas. Download deze bovenaan deze pagina.

Wat is een spelleider?
Eén iemand wordt spelleider. Hij of zij zit de sessie voor, stelt kritische vragen, etc. Dit kan ook één van de spelers zijn.

Bieden jullie ook ondersteuning?
Dat doen we zeker! Naast dat je de CurriculumKit zelfstandig kunt spelen, verzorgen we train de trainer bijeenkomsten waar je het kunt leren spelen en is het mogelijk om één van ons het team te laten begeleiden bij het (her)ontwerpen.