Vernieuwenderwijs

Rijnlands Lyceum Wassenaar: studiedag flexibilisering


Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar is bezig hun onderwijs meer flexibel in te richten, om zo meer ruimte te bieden aan de verschillen tussen leerlingen. Zo komt er een meer flexibel rooster en wordt er toegewerkt naar een coachende ondersteuning bij de leerlingen. Enkele succesfactoren voor flexibilisering zijn bijvoorbeeld het meer leerdoelgericht werken, doorlopend formatief handelen en zorgen voor voldoende leerruimte in het curriculum.

Dit vraagt van het docententeam dat zij scherpe keuzes maken: naar welke doelen werken leerlingen toe? Hoe wordt dit getoetst? En om welke leeractiviteiten vraagt dit? Een belangrijk punt voor de school was het methodegebruik: veel secties houden zich nog erg vast aan de methode, terwijl zij best graag anders willen. Om het docententeam te helpen organiseerde de school eens studiedag waarop alle secties aan de slag zijn gegaan met de CurriculumKit.

Rijnlands Lyceum Sassenheim Archieven - ROSRijnlandWe zijn de dag gestart met een kick-off, waarin we voor alle secties zijn ingegaan op achtergrondinformatie bij de CurriculumKit, zoals backward design, leerdoelen en toetsing. Hierna zijn de verschillende secties, deel onder begeleiding en deels zelfstandig, aan de slag gegaan met de CurriculumKit. Aan het einde van de dag hebben we met alle secties de opbrengsten besproken en vooruit geblikt op de verdere doorontwikkeling van hun onderwijs en hoe ze daarbij de CurriculumKit kunnen inzetten.

De docenten waren erg positief over het gebruik van de CurriculumKit en er zijn mooie stappen gezet in het scherp nadenken over wat je als sectie leerlingen moet óf wilt leren, op welke manier dit goed getoetst kan worden en wat dat vraagt van de didactiek.

Enkele antwoorden van secties (Padlet)

Ook aan de slag met de CurriculumKit? Bestel de toolkit of vraag een training aan!

Direct bestellen Training aanvragen
Wessel Peeters

Wessel Peeters

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs. Daarvoor onderwijskundige in het hoger onderwijs en leraar geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

Reageer

Geef een reactie

💡 Onze diensten

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Als docenten en onderwijskundigen helpen we graag. Bekijk hier ons aanbod:

Ga naar →

Blijf op de hoogte!

Elke week dit soort artikelen & interessante linkjes ontvangen in onze nieuwsbrief?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!