Vernieuwenderwijs

Hogeschool Leiden: Formatief handelen bij talen

Bij de opleiding Communicatie van de Hogeschool Leiden wordt toegewerkt naar een nieuw toetsprogramma, waarin meer ruimte is voor formatief handelen. De stap daarna toe vraagt van de verschillende teams om goed te kijken naar wat precies de doelen dan wel leeruitkomsten zijn, hoe studenten dit zichtbaar kunnen maken en hoe er uiteindelijk een gedegen summatieve beslissing kan worden genomen.

Specifiek het team achter de talen was hierbij op zoek naar verschillende manieren om het leren zichtbaar te maken om studenten zo voldoende formatief te kunnen ondersteuning in hun leerproces. Om hen daarbij te helpen hebben we allereerst een startbijeenkomst georganiseerd waarin we hebben stilgestaan bij wat formatief handelen (niet) is en wat dit vraagt van de leeruitkomsten, het toetsprogramma en de didactiek. Hierna hebben we drie bijeenkomsten georganiseerd waarin de docenten stap voor stap hebben gewerkt aan het formuleren van leeruitkomsten en succescriteria, het samenstellen van de toetsing en het ontwerpen van krachtige didactiek om daartoe te komen.

Tijdens de drie dagdelen heeft het team de CurriculumKit gebruikt om de stap te maken van doelen naar toetsing en didactiek. Op basis van de geformuleerde leeruitkomsten hebben ze met behulp van de CurriculumKit enkele toetsvormen gekozen waarbij studenten een keuze gaan krijgen. Aanvullend daarop hebben ze gekeken welke werkvormen zij kunnen inzetten om voldoende feedback en herhaling in te bouwen in hun curriculum.

Het team was enthousiast over de inspiratie, de prettige structuur en bovenal het gesprek waar de CurriculumKit voor heeft gezorgd: “Een leuk en gestructureerde manier om met elkaar te praten over en bouwen aan het curriculum”.

Wessel Peeters

Wessel Peeters

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs. Daarvoor onderwijskundige in het hoger onderwijs en leraar geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

Reageer

Geef een reactie

💡 Onze diensten

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Als docenten en onderwijskundigen helpen we graag. Bekijk hier ons aanbod:

Ga naar →

Blijf op de hoogte!

Elke week dit soort artikelen & interessante linkjes ontvangen in onze nieuwsbrief?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!