Vernieuwenderwijs

Spellen als krachtig leermiddel

Bordspellen als leermiddel inzetten? Heidi van der Westerlaken doet dat in haar klas en ziet de kinderen groeien. Heidi is leerkracht van groep 5 en de Minervagroep, een klas voor meer- en hoogbegaafden met...

💡 Creativiteit

Het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst en komt het bijvoorbeeld terug bij een nieuw vakgebied als makersonderwijs. Creativiteit is een breed begrip. Het staat voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het kiezen van de beste ideeën en het daadwerkelijk realiseren ervan. Het is een vaardigheid die tegenwoordig bij veel vakgebieden aan bod komt en zodoende steeds meer aandacht krijgt.

👐 Workshop, lezing of advies

Hoe ziet het begrip er in de praktijk uit? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? We kunnen aan de hand van theorie en praktijk verschillende soorten creativiteit laten zien waar leerlingen vaak mee te maken hebben. Daarbij kunnen we aan de hand van onze eigen praktijk en theorie ook laten zien wat het werken aan creativiteit kan opleveren en hoe je het meetbaar kan maken. Het belangrijkste vinden we echter om te laten zien hoe je er in je de lessen mee aan de slag kan, ongeacht welk vak je geeft.

Meer informatie Neem contact op

📚 Leestips