Vernieuwenderwijs

Communicatief talenonderwijs in de praktijk: een review

Op welke manier kun je de taallessen het beste aanpakken? Hoe kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan met differentiatie, leerstrategieën, rubrics of feedback tijdens een les Engels, Frans of Duits? En hoe houd je daarbij je leerlingen gemotiveerd? In dit boek wordt daar op ingaan door middel van praktische werkvormen, tips en een theoretisch toelichting bij verschillende lesfasen.

Communicatief talenonderwijs

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor concepten als formatief handelen, evidence-informed lesgeven en alternatieve vormen van toetsing. Veel wat je hierover leest en hoort is algemeen en daarom breed toe te passen. Echter, bij de taalvakken ligt dat soms anders. Daar waar bij een vak als wiskunde als geschiedenis wekelijks aan verschillende doelen kan worden gewerkt, zit dat bij een vak als Engels of Frans anders en werk de je doorlopend aan dezelfde doelen, waarbij vooral de context (moeilijkheid) wisselt. Meer dan eens komt dan ook de vraag naar voren: ‘… en hoe doe je dat dan bij een Nederlands of een moderne vreemde taal?’. Docent Marlène Rasir, met ervaring in het secundair onderwijs (voortgezet onderwijs), volwassenen onderwijs en hoger onderwijs, heeft dit boek geschreven om taaldocenten daarbij te helpen.

Praktijkgericht

Dat het boek is geschreven door een docent, is te merken. Het boek staat vol met praktische tips en werkvormen. Deze zijn gekoppeld aan de verschillende lesfasen en vaak zijn weergegeven als schema’s, werkbladen etc. Daarbij is er ook aandacht voor het ERK. In het boek wordt ingegaan op bijvoorbeeld de lesopzet, de start van de les, hoe je kunt differentiëren, op welke manier je zou kunnen toetsen en hoe je een leerstrategie als retrieval practice kunt integreren in je lessen. Daarnaast is er ook aandacht voor het neerzetten van een goed leerklimaat en verschillende manieren om rubrics in te zetten, zoals de rubric van één. Het boek is dus veelzijdig opgezet en biedt werkvormen en inspiratie bij veel verschillende facetten van je les.

Hieronder een impressie van het boek:

Brede opzet

Het boek gaat verder van praktische handvatten voor de les. Ook is er in enkele hoofdstukken kort aandacht voor verwante onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de onderwijskwaliteit (waaronder constructieve afstemming), de hoeveelheid summatieve toetsen en aspecten als de growth mindset. Het prettige hieraan is dat je goed de samenhang tussen didactiek, pedagogiek en curriculumontwerp kunt zien. Mooi daarbij is ook dat er ook aardig wat aandacht is voor het eigenaarschap van leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de zelfmonitoring met behulp van ‘voortgangsfiches’. Het boek heeft dan ook een brede opzet.

Niet alleen voor talen

De voorbeelden in het boek mogen dan veelal gaan over taalonderwijs, het boek is eigenlijk voor alle vakgebieden nuttig. Vrijwel alle werkvormen zijn makkelijk om te zetten naar een andere context. Voorbeelden daarvan zijn de cornell-methode of de inzet van een exit ticket. Nuttig voor taalonderwijs, maar ook zeker voor andere vakken. Van de werkvormen tot de lesvoorbereiding en het curriculum: het is van algemeen nut.

Toepasbaar, omvangrijk en inspiratievol

Het boek communicatief talenonderwijs in de praktijk is een relatief klein boek (140 blz. totaal) wat boordevol inspiratie staat, zoals leuke en makkelijk toepasbare werkvormen, tip en formats. Het is goed leesbaar en duidelijk vanuit de praktijk geschreven. Daarbij zorgt de brede opzet er voor dat je als docent er eigenlijk altijd wel wat uit kan halen: of het nu gaat om meer gepersonaliseerd leren, leerstrategieën of formatief handelen.

Diezelfde keuze maakt ook dat het geen hele grote diepgang heeft: het is dan ook geen handleiding met diepgaande wetenschappelijke inzichten om je leerlijn oftewel curriculum vorm te geven. Is dat erg? Wij vinden dan niet (maar het is wel goed om te weten).
Wat ons betreft is dit een boek wat we zeker kunnen aanraden als je als (taal)docent op zoek bent naar praktische inspiratie om tijdens je lessen de autonomie, betrokkenheid en competentie van leerlingen en studenten te vergroten.

Meer info & Bestellen


Wessel Peeters

Wessel Peeters

Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs en onderwijskundige bij Buurtcollege Agora Maas en Peel. Daarvoor enkele jaren onderwijskundige in het HBO en negen jaar docent Maatschappijleer en Geschiedenis op het Vmbo en Havo. Praat graag over en is graag bezig met: didactiek, curriculumontwerp, toetsing, leren leren en veranderkunde. Actieve ontwikkelaar, onderzoeker en spreker.

Reageer

Geef een reactie

💡 Onze diensten

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Als docenten en onderwijskundigen helpen we graag. Bekijk hier ons aanbod:

Ga naar →

Blijf op de hoogte!

Elke week dit soort artikelen & interessante linkjes ontvangen in onze nieuwsbrief?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!