Vernieuwenderwijs

Categorie Onderwijsontwikkeling

Hieronder staan alle artikelen over de huidige onderwijsontwikkelingen. Het zijn artikelen waar zowel vanuit de theorie als praktijk wordt gekeken naar de huidige onderwijsontwikkelingen, zoals formatief handelen, flexibilisering, blended leren en curriculumontwerp.