Vernieuwenderwijs

Vragen stellen vanuit verwondering

“Zien wat iedereen gezien heeft… en denken wat niemand ooit gedacht heeft. Je zintuigen helemaal openzetten, je oordeel achterwege laten en jezelf toestaan je te verwonderen over dingen die ogenschijnlijk...

Categorie - Lesideeën

Hieronder staan alle artikelen met lesideeën. Het zijn artikelen met ideeën, tools en voorbeelden met een zeer praktische insteek, zodat je het makkelijk kan gebruiken of vertalen naar je eigen praktijk.