Vernieuwenderwijs

Van leerdoelen naar leeruitkomsten

Binnen het voortgezet onderwijs wordt veel gewerkt met leerdoelen. Middels deze doelen maak je voor bijvoorbeeld een les, opdracht of project duidelijk waaraan de leerlingen gaan werken. Dit kan gaan over...

Categorie - Denken over onderwijs

Hieronder alle artikelen over denken over onderwijs. Het zijn artikelen waarin, buiten de bestaand ontwikkelingen om, wordt nagedacht over – en gekeken naar – onderwijs.