Vernieuwenderwijs
Avatar
Joshi Verschuren @ joshiverschuren

Mindset: een onderwijsmythe?

Mindset: een veel gehoord begrip in het basisonderwijs. Scholen besteden tegenwoordig aandacht aan de mindset van kinderen. Heeft een leerling een growth mindset, waarbij...

Lees meer
Please wait ...