Vernieuwenderwijs
Profielfoto
Jannet Marechal Trainer in het onderwijs, eigenaar van ATOA en verbonden aan het Netwerk Onderwijsadviseurs. Geeft veel trainingen in het onderwijs als het gaat om thema's zoals valide summatieve toetsen, formatief evalueren, effectieve leerlingbesprekingen, coachgesprekken met leerlingen, jongensdidactiek. Werkt op alle lagen van de school, dus zowel met docenten in de les als met teamleiders als met schoolleiders. Organiseert jaarlijks conferenties en congressen, zoals het Havocongres. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat een school al doet in de praktijk en ik vind het prettig om praktische handvatten te bieden, zodat er concrete stappen gezet kunnen worden.

Is het verschil tussen jongens en meisjes nou echt zo groot?

Je kent ze wel: leerlingen in je klas die moeite hebben met stil zitten, net voor hun beurt door de klas heen roepen om...

Lees meer
Please wait ...

E-mail Address

j.marechal@atoa.nl