Vernieuwenderwijs
Avatar

David Maij

  • https://www.neurohabits.nl

Eigenaarschap, met behulp van gewoontevorming

Steeds meer scholen en docenten vinden het belangrijk om leerlingen ‘eigenaar’ te maken van hun leerproces. Een belangrijke voorwaarde voor eigenaarschap, is dat leerlingen...

Lees meer

(Hoe) Kun je leerlingen leren reflecteren?

Reflecteren is een vaardigheid die erg belangrijk is in het leren. Alleen: hoe pak je dit nu goed aan? Vaak wordt er gewerkt met...

Lees meer

Van cijfer- naar gedragsfetisjisme: aan de slag met Zelfi

In een eerder artikel schreven we al dat er in het onderwijs een te grote nadruk ligt op cijfers. Door deze focus op cijfers...

Lees meer
Please wait ...