Vernieuwenderwijs
Profielfoto
Hannelore Hemeltjen Teacher leader  en docent aardrijkskunde op de Capellenborg in Wijhe ( vmbo/havo/vwo). Alumnus master leren & innoveren. Veel bezig en praat graag over differentiëren, zelfregulatie stimuleren, formatief evalueren, werken vanuit doelen, leren leren, didactisch coachen en het begeleiden van veranderingsprocessen in een school.

Feedback geven op taak- en procesniveau: een praktijkvoorbeeld

Over feedback geven in de klas lezen we veel, zo is het een belangrijke strategie bij formatief evalueren. In een vorig artikel is uitgelegd...

Lees meer

Leren via verschillende routes: een handvat om te differentiëren

 Omgaan met verschillen in de klas. De ene leerling let op tijdens de uitleg, een andere leerling kijkt wat verveeld voor zich uit: want...

Lees meer
Please wait ...