Vernieuwenderwijs

Auteur - Roel van der Sloot

Roel van der Sloot

Docent 'Natuur- en Scheikunde - 1' en 'Technologie en Toepassing' op het Fioretti College in Veghel. Vooral werkzaam binnen de bovenbouw en alle leerwegen van het vmbo. Student aan de eerstegraads lerarenopleiding voor het vak Natuurkunde. Daarnaast ook betrokken bij de ontwikkelingen rondom het nieuwe vak Technologie en Toepassing in de landelijke expertgroep en begeleidingscommissie.