Vernieuwenderwijs

Auteur - Paulette Engelen

Paulette Engelen

Paulette heeft een enorme interesse in menselijk gedrag. Zij haalde een master in Sociale Psychologie met als specialisatie Sociale Beïnvloeding en Interventie. Met een voorliefde voor onderwijs maakte zij daarna een kort uitstapje naar de Pabo. Echter bleek de wetenschap te diep geworteld en wilde ze liever als gedragswetenschapper verschil maken in het onderwijs. Nu is zij werkzaam bij Neuro Habits