Vernieuwenderwijs

Auteur - Olivier Glas

Olivier Glas

Olivier is hoofddocent psychomotorische therapie binnen de opleiding Vaktherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij combineert zijn ervaring als psychomotorisch therapeut met onderwijs. In deze rol is hij kartrekker bij het ontwerpen en bijstellen van het curriculum. Hij ismet name geïnteresseerd in programmatisch toetsen en didactisch coachen.