Vernieuwenderwijs

Auteur - Rob van Bakel

Avatar

Rob van Bakel

Leraar Natuurkunde - VMBO TL. Master Leren & Innoveren. Ik werk met Flipped Classroom en heb onderzoek gedaan naar het geven van peerfeedback en onderzoek naar brede talentontwikkeling.