Vernieuwenderwijs

Auteur - Mieke Koeslag-Kreunen

Mieke Koeslag-Kreunen

Mieke Koeslag-Kreunen is sinds 2010 onderzoeker op het terrein van team-, leiderschap- en onderwijsontwikkeling vanuit lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Daarnaast begeleidt Mieke (promotie-)onderzoek en is ze programmamanager van Sterk Teamwerk voor versterking van leiderschap, samenwerken en organiseren in de praktijk van Zuyd Hogeschool. In 2018 verdedigde ze met succes haar proefschrift Leadership for team learning: engaging university teachers in change. Mieke heeft tevens ervaring als basisschoolleerkracht, hbo-docent en onderwijskundig (bege-)leider en verzorgt workshops en presentaties aan teams en leidinggevenden. Contact: mieke.koeslag@zuyd.nl