Vernieuwenderwijs

Auteur - Marinka Schipper

Marinka Schipper

Docent en Gedragspecialist (MEd) in het VO, eigenaar van coachingspraktijk Skills Academy. Alumna Master Educational Needs- gedragspecialist. Veel bezig met gedrag en leren en blijven professionaliseren. Grote nieuwsgierigheid naar waar het gedrag van leerlingen vandaan komt. Grote liefde voor ontregeling van gedrag, denken en voelen en hoe dat van invloed kan zijn op de (leer)-prestaties van een kind.