Vernieuwenderwijs

Auteur - Martijn Leensen

Martijn Leensen

'Focus on the process, not on the outcome'. Dat is het motto in mijn natuurkundeklas. Door mijn onderwijs up to date te houden probeer ik een zo groot mogelijk leereffect te bereiken.
Omdat mijn onderwijs niet stopt bij de deur van mijn klaslokaal en ik leren zie als een continue proces maak ik ook gebruik van (ICT) tools en blended learning (zie ook mijn YouTube kanaal).
Ik denk graag mee over: toetsing, curriculumontwikkeling, leerstrategieën en formatief handelen.