Vernieuwenderwijs

Auteur - Mathijs Drummen

Mathijs Drummen

Mathijs Drummen

Mathijs Drummen is docent talent en oriëntatie bij het Montessori College in Nijmegen. Hij is alumni van de master leren en innoveren en werkt tevens als coach bij het LerarenOntwikkelFonds