Vernieuwenderwijs

Auteur - Jannet Marechal

Jannet Marechal

Jannet Marechal

Trainer in het onderwijs, eigenaar van ATOA en verbonden aan het Netwerk Onderwijsadviseurs. Geeft veel trainingen in het onderwijs als het gaat om thema's zoals valide summatieve toetsen, formatief evalueren, effectieve leerlingbesprekingen, coachgesprekken met leerlingen, jongensdidactiek. Werkt op alle lagen van de school, dus zowel met docenten in de les als met teamleiders als met schoolleiders. Organiseert jaarlijks conferenties en congressen, zoals het Havocongres. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat een school al doet in de praktijk en ik vind het prettig om praktische handvatten te bieden, zodat er concrete stappen gezet kunnen worden.