Vernieuwenderwijs

Auteur - Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans heeft onderwijskunde gestudeerd en is in 2002 gepromoveerd op een onderzoek naar peer assessment vaardigheden. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als universitair docent heeft zij de afgelopen 12 jaar leiding gegeven aan meerdere lectoraten op het terrein van (formatief) beoordelen in het hoger beroepsonderwijs. Ze begeleidt promovendi op thema's als feedback, interprofessioneel beoordelen en zelfregulatie en is daarnaast zelfstandige op het terrein van formatief handelen, didactiek, curriculumontwerp en professionalisering. Meer info over haar werk is te vinden op www.sluijsmans.net