Vernieuwenderwijs

Auteur - Alex Steenbreker

Alex Steenbreker

Alex Steenbreker traint scholieren en studenten in het toepassen van effectieve leerstrategieën en houdt zich verder onder andere bezig met ADHD en studiestress.