Vernieuwenderwijs

👋 Wie zijn wij?

Wij zijn docenten en onderwijskundigen die dagelijks bezig zijn met onderwijsinnovatie. Dat is ook niet zo gek: er zijn meer mogelijkheden dan ooit en we weten dankzij onderzoek ook steeds beter wat werkt in de klas. Om vast te leggen wat we doen en tegenkomen zijn we in 2015 met Vernieuwenderwijs gestart: eerst een klein blogje, nu steeds meer een platform voor onderwijsinnovatie vanwaaruit wij met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde, scholen helpen met het werken aan beter onderwijs.

📜 Onze visie

Goed onderwijs is volgens ons de juiste balans tussen onderzoek en praktijk. Onderzoek, omdat we vinden dat er veel nuttige onderzoeken zijn over hoe leerlingen tot effectief leren komen, zoals: goede feedback is essentieel, digitaal is niet altijd beter en docentengedrag is erg bepalend. Praktijk, omdat we vinden dat je als docent moet kijken wat bij je past: wiskunde is geen Nederlands, iedere school is anders en als docent moet je in je kracht worden gezet. Daarbij vinden we het belangrijk om altijd positief kritisch te zijn en realistisch en doelgericht te innoveren: stap voor stap werken aan beter onderwijs.

💡 Waarom ons?

We staan dagelijks in de praktijk: we weten wat werkt én wat niet werkt. We werken dan ook op basis van teach as you preach. Daarbij weten we dat de dagelijkse praktijk weerbarstig kan zijn en dat er is geen one-size-fits-all oplossing is voor goed onderwijs: een koppeling met de realiteit is essentieel om samen stappen te zetten naar een betere school.

Die koppeling maken wij door maatwerk te leveren: samen kijken we hoe het onderwijs eruit ziet en op welke manier we daar goed bij kunnen aansluiten. Daarbij benutten we onze praktische ervaring, theoretische kennis, veranderkundige expertise en kijken we naar voorbeelden van andere scholen. Bovenal gaan we actief aan de slag: we geloven in leren door te doen. We hebben het naast het waarom dan ook vooral over het hoe: hoe kan dat er dan uitzien in de les?

Zo inspireren en motiveren we docenten om te innoveren en helpen we op die manier scholen, organisaties en bedrijven bottom-up te werken aan grote en kleine vraagstukken. Daarbij zijn we positief kritisch, enthousiast, zien we kansen en mogelijkheden en helpen we graag docenten om dit ook te zien.

Michiel Lucassen

Michiel Lucassen

Oprichter

Docent Innovatie & Prototyping, daarvoor ook Burgerschap en Mens en Maatschappij. Alumnus master leren en innoveren. Lid ontwikkelteam curriculum.nu. Veel bezig met en praat graag over makersonderwijs, creativiteit en de 21st century skills.
 

Reinier Geurts

Reinier Geurts

Docent aardrijkskunde en humanics op De Nieuwste School in Tilburg. Veel bezig met en praat graag over vakoverstijgend werken, formatief evalueren, gamification, effectief gebruik ICT en betekenisvol onderwijs. Mijn kennis, ideeën en ervaringen deel ik via de begeleiding van docententeams en individuele docenten.

Wessel Peeters

Wessel Peeters

Oprichter

Onderwijskundige, daarvoor docent maatschappijleer, loopbaanbegeleiding en coördinator. Genomineerd voor Leraar van het Jaar 2018. Alumnus master leren en innoveren. Veel bezig met en praat graag over formatief evalueren, kennistheorieën en didactiek.

Ilona Wevers

Ilona Wevers

Docent op De Nieuwste School in Tilburg, daarvoor tevens lerarenopleider bij Fontys Hogescholen Tilburg. Veel bezig met en praat graag over alternatieve toetsvormen, werken vanuit doelen, toekomstgericht onderwijs en zoeken naar ruimte in je programma.