Vernieuwenderwijs

Leerlingen zelf vragen laten maken, op niveau

Een paar lessen voor de toetsweek willen leerlingen vooral tijd om te leren. Jongens lezen het lesboek nog eens door en de meisjes onderstrepen de kernbegrippen of maken een samenvatting. Inmiddels is er...

🧰 Curriculumontwerp

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in en rondom het onderwijs. Belangrijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld formatief evalueren, het eigenaarschap van leerlingen en gepersonaliseerd leren. Het zijn onderwerpen die sterk met elkaar zijn verbonden en vaak vragen om een nieuwe blik op het bestaande onderwijsaanbod: een curriculum waar leerlingen middels feedup, feedback en feedforward meer de ruimte krijgen om fouten te maken, te kunnen leren en hun eigen talenten te onderzoeken. In onze artikelen besteden we aandacht aan het herzien van het curriculum als geheel.

👐 Workshop, lezing of advies

Op welke manier kun je als school, team of vakgroep je curriculum herzien zodat er meer ruimte ontstaat voor meer formatief onderwijs waar de leerlingen meer eigenaarschap heeft? We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe curricula en het herzien van bestaande, zowel vanuit de docentenrol als de begeleidende, onderwijskundige rol. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk en met behulp van onze eigen fysieke, curriculumtoolkit helpen we docenten te onderzoeken het onderwijs anders kan worden opgezet. Daarbij kijken we ook naar verschillende onderzoeken over leren en het verschil tussen regels en normen rondom onderwijs, om zo een waardevol ontwerpproces neer te zetten.

Meer informatie Neem contact op