Vernieuwenderwijs

De leerling als maker: van consument naar producent

Maken begint een grotere rol te krijgen binnen scholen. Naast dat het maken erg leuk is, is het bijna essentieel dat leerlingen leren om meer te denken als een maker. Mede door de mogelijkheden van digitale...

Categorie - Onderwijsontwikkeling

Hieronder staan alle artikelen over de huidige onderwijsontwikkelingen. Het zijn artikelen waar zowel vanuit de theorie als praktijk wordt gekeken naar de huidige onderwijsontwikkelingen, zoals formatief evalueren, maker-education, gamification en de 21st century skills.