Vernieuwenderwijs

Gepersonaliseerd leren: twee visies, één doel

In het onderwijs wordt er veel georganiseerd. Een goed draaiende school is als een goede machine: elk onderdeel heeft een rol en invloed op de andere onderdelen. Hierdoor is het onderwijs soms ook een beetje...

Categorie - Denken over onderwijs

Hieronder staan alle artikelen over denken over onderwijs. Het zijn artikelen waarin, ook wel buiten de bestaand ontwikkelingen om, wordt nagedacht over – en gekeken naar – onderwijs.